Regionální esperantské setkání a Oslava 130 let Ottendorferova domu ve Svitavách

10.09.2022 10:00 - 18:00

Organizátor:

Popis akce:

Tradiční setkání, které každoročně na jaře či na podzim pořádá Klub přátel esperanta ve Svitavách, v r. 2022 proběhne 10. září a bude v rámci Dne otevřených dveří památek tentokrát spojeno i s oslavou 130 let Ottendorferova domu, v jehož přízemí má mj. své sídlo právě Muzeum esperanta. Srdečně vás zveme k návštěvě této akce!Svitavský rodák, newyorský občan a významný mecenáš Valentin Oswald Ottendorfer nechal na místě svého rodného domku (vyplacením 13 000 zlatých za pozemek) postavit výstavný cihlový dům v romantickém stylu tzv. německé renesance, který dodnes patří k architektonickým perlám města a celého regionu. Základní kámen byl položen 18. července 1891. Původně na plánech pracoval architekt William M. Schickel, který již v letech 1883–1884 postavil na Manhattanu v New Yorku Ottendorferem a jeho manželkou založenou veřejnou (dodnes fungující) knihovnu. Dům vděčí za svou konečnou podobu brněnskému architektu německo-brazilského původu Germanu Wanderleymu, který ve Svitavách mj. projektoval i Langerovu vilu, která je současným sídlem radnice.

Budova (po třeboňské knihovně Petra Voka druhá nejstarší v českých zemích, která byla navržena speciálně pro účely knihovny) byla za osobní přítomnosti Valentina Ottendorfera a jeho nevlastní dcery baronky Mathildy Riedl von Riedelstein slavnostně otevřena 21. srpna 1892. Ottendor­ferova knihovna (zvaná později díky barvě cihel rovněž Červená), vybavená i čítárnou a přednáškovým sálem, se stala největší německou veřejnou knihovnou na Moravě. Celkový Ottendorferův dar na tento projekt činil 300 000 zlatých. (Dlužno říci, že nebyl jediný, protože již v r. 1883 Ottendorfer financoval výstavbu městské nemocnice a o tři roky později i chudobince a sirotčince, takže celková částka dosáhla kolem 1 milionu). Z původních 7 400 svazků se knihovní fond postupně rozrostl na více než 23 000, po 2. světové válce z něho bohužel zbylo pouze kolem 6 tisíc. Tyto knihy a periodia jsou dosud uchovávány v depozitu Městského muzea a galerie a jsou přístupné pro badatelskou práci.

Poté budovna sloužila občanům města jako kulturní dům a od září 2008 se v jeho přízemí nachází Muzeum esperantaknihovnou, které je rovněž místem konání různých vzdělávacích a dalších společenských akcí a jež díky mezinárodnímu jazyku navštívili hosté doslova ze všech světadílů.

vlevo rodný dům V. Ottendorferova, vpravo slavnostní otevření Ottendorferovy knihovny a odhalení sochy Mateřská láska (na památku jeho matky Kateřiny) v r. 1892

1. poschodí i nadále tvoří nádherný sál (o rozloze 10×14 m) s dřevěným obložením a kazetovým stropem, dosud využívaný pro různé kulturní akce. U příležitosti zmíněného výročí budete mít výjimečnou možnost se s touto mimořádnou budovou i insppirativní osobností jejího původního mecenáše seznámit blíže než obvykle. Nebude chybět ani dopolední cestopisná prezentace svitavského Klubu přátel esperanta. Návštěvu můžete spojit i s prohlídkou současné expozice v Muzeu esperanta.

Srdečně jsou zváni všichni nejen esperantisté, ale i zájemci z řad širší veřejnosti!

Začátek: v 10:00

Místo konání: Muzeum esperanta, nám. Míru 81/1

Poloha na mapě

Vstupné: zdarma

Prosíme zájemce, aby svou účast ohlásili na adresu ing. Libuše Dvořákové dvor.libuse@seznam.cz nebo svitavy@esperanto.cz.

_____________­________________________­_______________________

PROGRAM:

10:00 – Klubová prezentace „Návštěva Wroclavi včetně klubu esperanta“

a „Oslavy 120 let esperanta v Bjelovaru (Chorvatsko)“ / Muzeum esperanta

12:00 – Oběd (platba samostatně na místě dle vlastního výběru)

Oslavy 130. výročí otevření Ottendorferovy knihovny

13:00–15:00 Zpřístupnění budovy a depozitáře Ottendorferovy

knihovny / Ottendorferova knihovna

15:00–16:00 Vernisáž výstavy V. O. Ottendorfer a jeho knihovna/

Městské muzeum a galerie

16:00–17:00 Přednáška o V.O.Ottendor­ferovi a jeho knihovně/

Ottendorferova knihovna

17:00–18:00 Promítání filmu o V.O.O. a oslavách před třiceti lety/

Ottendorferova knihovna

Těší se na vás členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách

_____________­________________________­_______________________

ZDROJE:

  • Fikejz, Radek: Labyrint svitavských příběhů aneb Co v učebnicích dějepisu nenajdeteon­line
  • Kahounová, Magdaléna: Vývoj veřejného knihovnictví ve Svitavách. Bakalářská diplomová práce. Brno: MU, 2010. online
  • Tůmová, Zdena: Městská knihovna ve Svitavách. Bakalářská diplomová práce. Praha: UK, 2011. online
  • Ottendorferův dům na webu Muzeum.svitavy.cz
  • Valentin Oswald Ottendorfer na Osobnostiregionu.cz
  • Wikipedie

_____________­________________________­_______________________

Pavla Dvořáková