26. červenec je Dnem spravedlivé komunikace

26.07.2018 23:20 - 23:20

Organizátor:

Popis akce:

Tento den je připomínán po celém světě na památku vydání 1. učebnice esperanta dr. L. L. Zamenhofem ve Varšavě v r. 1887. Je příležitostí k informování veřejnosti o tomto důležitém tématu, které je často v médiích přehlíženo i o výsledcích nadšenecké práce stoupenců této myšlenky. Letošním příspěvkem ČES k oslavám toho dne byla v předstihu již 8. července i akce ve Vrdech na Kutnohorsku. Ceremoniál s doprovodným programem v Čáslavi a Zbyslavi byl poctou géniovi a polyglotu ovládajícímu stovku jazyků Františku Vladimíru Lorencovi(1872–1957), který byl i autorem první učebnice esperanta pro Čechy (tu vydal jako chudý 18letý student v r. 1890 v Pardubicích v tiskárně tehdejšího starosty Františka Hoblíka). Kromě místní veřejnosti se akce zúčastnilo asi 40 esperantistů z různých měst a obcí; nechyběly mezi nimi ani zástupci Klubu esperanta ve Svitavách. Čestným hostem byla generální konzulka ČR v Brazílii ing. Pavla Havrlíková (na foto s vedoucí Muzea esperanta ing. Libuší Dvořákovou), neboť Lorenc je dosud v Brazílii, kde prožil většinu života, znám a uznáván. Na přípravě akce se aktivně podíleli i členové muzejní a výstavní skupiny ČES dr. Petr Chrdle (přednáška o životě a díle FVL a zajištění kontaktů s brazilskými odranizacemi) a dr. Pavla Dvořáková (příprava stálého výstavního panelu o Lorencovi v místní knihovně a doprovodný turistický program).

Podrobnější informace a videa o akci a o mimořádné osobnosti Lorence, která by si zasloužila větší pozornosti, si lze přečíst v článku

Ceremoniál k uctění památky praotce českých esperantistů F. V. Lorence na portálu Esperanto.cz

Nově byla zkompletována Fotogalerie k akci (včetně turistického programu v Čáslavi, kde Lorenc navštěvoval gymnázium)

Autor odhalené pamětní desky F. V. Lorencovi Zdeněk Myslivec, starosta Vrdů Antonín Šindelář a knihovnice Petra Kobelová, hlavní organizátorka akce

S životem a dílem génia F. V. Lorence, ale i L.L. Zamenhofa a nestora esperanta v českých zemích T. Čejky se můžete seznámit v našem muzeu sídlícím v přízemí Ottendorferova domu ve Svitavách. Návštěvníci se zde mohou seznámit nejen s jazykem a jeho hnutím, ale i zajímavostmi z historie a knižní kultury a sběratelství i s možnostmi uplatnění esperanta např. při cestování či na internetu. Můžete zároveň příjemně posedět v sousední čajovně Krásná chvíle. Těšíme se na vaši návštěvu! (Viz Otevírací doba, vstupenky a poloha na mapě).

Doporučujeme

O jazycích a spravedlivé komunikaci:

LINGVO.INFO přehledná a zábavná vícejazyčná webová stránka o evropských jazycích

E-LINGVO.EU Fejetony na téma mezinárodní jazykové komunikace a možnosti řešení jazykových bariér

Výběr článků o mezinárodní jazykové komunikaci v českém tisku

.

O esperantu:

Příběh vzniku esperanta

Proč a jak se učit esperanto

Zamenhof.info Web věnovaný životu a dílu L.L.Zamenhofa

Informační brožura Objevte esperanto

  • padv-