Klub přátel esperanta ve Svitavách pořádá v prostorách muzea své schůzky a jazykové kurzy a zajišťuje komentované prohlídky. Jsou zde rovněž pořádány různé semináře, konference a mezinárodní akce s kulturními programy v Ottendorferově sále, cestopisné besedy, sběratelské burzy a akce pro veřejnost (z nich jsou nejoblíbenější každoroční „Marcipánové Vánoce“ a programy v rámci „Muzejní noci“).