Knihovna
Kalendář

Knihovna ČES v Muzeu esperanta ve Svitavách

Historie budovy

Budovu knihovny dal v roce 1892 postavit americký mecenáš a místní rodák Valentin Oswald Ottendorfer (1826–1900) pro převážně německé obyvatelstvo města. Zpočátku měla knihovna 7400 knih (jejich počet postupně vzrostl na 22 000) a byla ve své době považována za největší a nejmodernější německou veřejnou knihovnou na Moravě. Během druhé světové války a následujícího socialistického období však byly knihy bohužel z velké části rozkradeny. Zbylo jen 6766 původních svazků, které jsou uloženy v depozitáři městského muzea v jiné budově. Bližší informace o této původní knihovně naleznete zde. Přízemní sál prošel v letech 1989–1992 nákladnou rekonstrukcí a sloužil pro kulturní potřeby města. Po vybudování nového kulturního centra Fabrika zůstal prázdný do září 2008, kdy zde bylo instalováno Muzeum esperanta. 

Fond

Součástí muzea je také knihovna Českého esperantskiého svazu, sestavená z původní knihovny ČES a vědeckotechnické sekce ČES z darů esperantských klubů, jiných institucí a jednotlivců, ze zakoupených titulů z prostředků ČES a z knih získaných výměnou se zahraničními knihovnami a ze zahraničních knižních nadací. V prostorách muzea se od r. 2014 nachází i „Knižní služba“ (tzv. Libroservo, sklad esperantských knih určených k prodeji). Původní Knihovna ČES, do r. 2014 uložená ve Vracově, měla svůj vlastní katalog a postupně byla propojena do jednotného katalogu.

Knihovna ČES se skládá z ročníků mnoha časopisů a hlavně z velkého počtu knih beletristických i nebeletristických (odborné, životopisné, náboženské, učebnice, slovníky, ročenky apod.). Knihovní fond čítá 21 600 zkatalogizovaných knihovních jednotek  – knih, brožur a ročníků časopisů (stav k listopadu 2023).

Služby

Zpracování fondu a knihovní služby zajišťuje paní Marie Čumová ze svitavského Klubu přátel esperanta. Knihy a časopisy mohou zájemci z řad veřejnosti studovat prezenčně. Členové Českého esperantského svazu (v řádné kategorii i v kategorii příznivce) po dohodě s knihovnicí si mohou vybrané tituly zapůjčit i absenčně domů.

Nejprve nás kontaktujte (muzeabiblioteko@esperanto.cz), o který titul máte zájem a následně obdržíte odpověď, zda je publikace k dispozici absenčně či pouze prezenčně a kdy se příp. můžete dostavit. Na základě dohody lze jednat i o zaslání poštou. Vhodnou příležitostí k výpůjčkám je využít účasti na různých akcích pořádaných v muzeu.

KNIHOVNÍ KATALOG KNIH A ČASOPISŮ ve formátu Excel je ke stažení v dolní části této stránky. Seznam knih a časopisů k výměně si můžete v případě zájmu o spolupráci vyžádat na výše uvedené mailové adrese.

Část knihovního fondu je prezentována ve vitrínách muzejní výstavy. Výběr exponátů je každoročně obměňován. V rámci ČES probíhá i dlouhodový projekt digitalizace knihovního fondu. Výstupy jsou podle podmínek autorského zákona postupně zpřístupňovány. Ukázky a elektronické verze vybraných autorsky volných děl české literatury jsou ke stažení např. v literární rubrice webu ČES. Mimo to si mohou zájemci prohlížet a na žádost částečně i stahovat dokumenty z multimediální sbírky uložené v počítači nacházejícím se v muzejní místnosti. Další virtuální kolekci, zahrnující v současné době více než 2200 souborů, buduje a vystavuje muzeum od ledna 2011 na Internetu na sociálním serveru Ipernity (viz zde). Blog a audiovizuální dokumenty jsou přístupné veřejně, elektronické knihy a články jsou ke stažení pro členy (po bezplatné registraci zde).

Významné esperantské knihovny ve světě

.

Významné esperantské elektronické knihovny

.

Sekundární informační zdroje o literatuře v esperantu

.

Bohemikální literární produkce v esperantu:

.

Ročníky časopisů vycházejících v současnosti či minulosti na území ČR – v digitální nebo digitalizované podobě (chronologicky)

.

Bibliografie tohoto webu

Bibliografie článků a fotogalerií na Muzeum.esperanto.cz z let 2008 –2018


Soubory
jpg clanek M.Malovec-Esp.knihovny - cas. DUHA 2016-3-s-45-46.jpg (589.22 kB)
xls knihovna -CES-Svitavy_katalog.xls (8.61 MB)