Knihovna
Kalendář

Vítáme vás na stránkách v naší zemi ojedinělého Muzea esperanta, které vzniklo díky součinnosti mezi městem Svitavy, Městským muzeem a galerií Svitavy, Českým esperantským svazem, z.s. (dále ČES) a místním Klubem přátel esperanta.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 20. září 2008. Sídlí v přízemních prostorách Ottendorferova domu a jeho vznik významně finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, ČES, město Svitavy a nadace Esperantic Studies Foundation (USA). Od října 2011 je muzeum rovněž oficiálním sídlem ČES. Právně je muzeum kulturním zařízením a organizační složkou bez právní osobnosti Českého esperantského svazu, z.s.. Jedná se o neziskový projekt zabezpečovaný plně bezplatnou prací dobrovolníků.

Hlavním posláním muzea je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat široké veřejnosti informace a materiály sbírkové povahy o mezinárodním jazyce esperanto, určeném pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi a ochranu národních kultur. Muzejní expozice mapuje nejen vznik a historii esperantského hnutí v ČR i zahraničí, ale prezentuje i všestranné praktické využití znalosti esperanta v současné době. Zvláštní pozornost je věnována i esperantskému dění na Svitavsku a v Pardubickém regionu obecně a nechybí zde ani sběratelské kuriozity a unikáty.

Všeobecnou část doplňuje každoročně obměňovaná tematická výstava. Poslední byly věnovány umělecké tvořivosti esperantistů, sběratelství a cestování.

Současná výstava, zahájená 9. a 10. června 2017, nese název ČLOVĚK PROTI BABYLONU. Kromě výstavních panelů a knižních vitrín jsou návštěvníkům k dispozici tiskoviny k prohlížení, šanony s doplňujícími informacemi k prezenčnímu studiu a multimediální dokumenty na interaktivní dotykové obrazovce.

Muzejní prostor slouží i jako studovna muzejní knihovny, která tu má rovněž své sídlo a čítá více než 18 tisíc knihovních jednotek. Jsou zde rovněž pořádána různá školení, semináře, konference, cestopisné besedy a akce pro veřejnost. Těšíme se na vaši návštěvu! Kontaktní údaje a otevírací dobu naleznete ZDE.

Město Svitavy se nachází v centru České republiky a je ze všech směrů dopravně dobře dostupné. Kromě našeho muzea nabízí město a jeho okolí řadu dalších zajímavostí pro všestranné a příjemné trávení volného času a dovolené. Bližší informace naleznete na oficiálním informačním portálu města.


Soubory
jpg Muzeum_prospekt.1.jpg (790.67 kB)
jpg Muzeum_prospekt.2.jpg (758.03 kB)
pdf Objevte esperanto.pdf (2.95 MB)
pdf časopis Starto 2008 - zvl.cislo o zalozeni muzea.pdf (1.3 MB)
pdf zprava-o-cinnosti-muzea-esperanta-2016 a.pdf (5.21 MB)