Knihovna
Kalendář
»

Důvody proč se učit esperanto představuje rodilý mluvčí angličtiny, Američan Ronald Glossop

ESPERANTO JE VÍC NEŽ JEN JAZYK!

= alternativní cesta k nekonzumnímu cestování a poznávání cizích zemí a kultur

= větší šance na plynnou komunikaci na bázi rovnoprávnosti (bez pocitu znevýhodnění v porovnání s rodilým mluvčím)

= pomocník při navazování osobních přátelství u nás i v zahraničí

= prostředek, který posiluje schopnost logického a asociativního myšlení, usnadňuje studium dalších jazyků a porozumění odborné terminologii

Záměrem esperanta každopádně není konkurovat národním jazykům nebo je dokonce nahrazovat.


Esperanto má fonetický pravopis („piš jak slyš“), logickou gramatiku bez výjimek, důmyslný systém slovotvorby a zahrnuje řadu mezinárodních slovních kořenů a díky tomu si ho můžete osvojit podstatně rychleji a snáze než jiné jazyky. Na úroveň plynné konverzace se tak mohou dostat i ti, kteří tzv. „na jazyky nejsou“. Můžete nahlédnout, jak vypadá Struktura jazyka a základy gramatiky a základní česko-esperantská konverzace. Jak esperanto zní, si můžete poslechnout např. v úvodu z Máchova Máje.

O vlastnostech a možnostech využití esperanta se můžete dozvědět mj. v tomto krátkém videu


Zájemci o studium esperanta mají možnost vybrat si z vícero možností:

  1. stručné seznámení s jazykem na Esperanto máš v kapse
  2. KORESPONDEČNÍ KURZY (klasickou i elektronickou poštou)
  3. samostudium s učebnicí Esperantem za tři měsíce
  4. interaktivní kurzy na Internetu

  1. pobytové jazykové kurzy v ČR a na Slovensku
  2. videokurs Mazi en Gondolando (adaptace podle kursu BBC) na serveru Youtube
  3. kurzy v rámci velkých mezinárodních akcí
  4. klasické docházkové kurzy pořádané v rámci klubů, na školách apod.

Nabízíme rovněž různé jazykové příručky a pomůcky (klasické i elektronické).

Další užitečné webové stránky a jazykové pomůcky naleznete v naší rubrice ODKAZY, v podkapitole Studium a výuka esperanta.


Chcete se naučit esperanto a nemůžete se stále rozhodnout jak?

Zeptejte se, rádi Vám zdarma poradíme.

kurzy@esperanto.cz


Esperanto má své uživatele ve více než 120 zemích světa. Řadu těch aktivních lze v případě potřeby snadno najít a kontaktovat. Znalost tohoto jazyka přináší obzvláštní výhody zejména při cestování do zahraničí (individuálně formou návštěv u svých korespondentů a přátel nebo přes bezplatnou ubytovací službu Pasporta Servo, či formou účasti na nejrůznějších mezinárodních akcích rekreačního i vzdělávacího charakteru – od velmi komorních až po světové kongresy, s unikátní atmosférou).

Mapa ubytovatelů Pasporta Servo zahrnuje 92 zemí světa

Informace o akcích na území ČR a sousedních zemích naleznete v našem průběžně doplňovaném Kalendáři akcí. Esperanto vám ale přináší vám i možnost nových sociálních kontaktů i v tuzemsku, možnost stát se součástí mezinárodního společenství podobně laděných lidí. Esperanto se stále obohacuje o nové termíny, existuje v něm bohatá literatura (přes 60 tisíc titulů + další v elektronické formě), písně, filmy, divadelní hry atd., stejně jako v jiných živých jazycích. Esperantská verze Wikipedie v současnosti obsahuje přes 200 tisíc článků.


Na území ČR působí Český esperantský svaz, který svým členům poskytuje různé služby a výhody. Sídlem ČES je celoročně přístupné Muzeum esperanta ve Svitavách, na jehož webu se nyní nacházíte. Informace o dalších českých esperantských organizacích naleznete ZDE.

Pavla Dvořáková, -padv-