15. prosince si připomínáme Den Zamenhofa a esperantské kultury

15.12.2018 23:13 - 23:13

Organizátor:

Popis akce:

15. prosince 1859 se v Bialystoku na severovýchodě Polska narodil dr. Ludvík Lazar Zamenhof, humanista, geniální filolog a iniciátor esperanta. Jeho narození si dnes připomínají uživatelé tohoto jazyka ve více než 120 zemích světa, včetně rodilých mluvčí zejména z mezinárodnch rodin. Esperanto usnadňuje a zlepšuje kvalitu mezinárodní komunikace a jako živý a v oblasti slovní zásoby i stylistiky stále se vyvíjející jazyk se uplatňuje ve všech oblastech života. Především však umožňuje navazování neformálních osobních vztahů s lidmi různých národností, což je při běžné turistice v zahraničí zpravidla těžko dosažitelné.S životem, dílem a odkazem dr. Zamenhofa se můžete přehledně seznámit slovem i obrazem např. na nových mnohojazyčných webech, vzniklých v r. 2017 ke století jeho úmrtí a přeložených rovněž do češtiny:

zamenhof.info

zamenhof.life

Na našem webu si můžete přečíst mj. článek Příběh vzniku esperanta a prohlédnout fotogalerii L. L. Zamenhof.

Videozáznam zajímavé životopisné přednášky, přednesené Janou Křížkovou na konferenci ČES v Kroměříži (2017) můžete zhlédnout ZDE.

Dílčí expozici o dr. Zamenhofovi si můžete prohlédnout i v našem muzeu v přízemí Ottendorferova domu ve Svitavách. Dle předchozí dohody zde lze studovat prezenčně i publikace z knihovny ČES (Otevírací doba a adresa viz ZDE).

V prvním čtvrtletí 2019 by měl vyjít v nakladatelství KAVA-PECH český překlad vynikající knihy od Alexandra Korženkova Život Zamenhofa,která byla vydána již v několika jazycích a jež se tak stane vítaným zdrojem informací pro zájemce v řad veřejnosti o hlubší poznání Zamenhofovy osobnosti a jeho díla a poselství. O připravovaném křestu knihy v Praze vás budeme včas informovat. V současné době je stále k dostání překlad biografie Člověk proti Babylonu od R. Centassiho a H. Massona v překladu Jindřišky Drahotové (v ceně 150,– Kč + minimální poštovné k dostání na adrese drahotova (zavináč) esperanto.cz).

Dr. Zamenhof sám byl velice skromný, již v počátcích se zřekl autorských práv a jazyk věnoval k užití celé komunitě a byl proti tomu, aby se stal předmětem tzv. kultu osobnosti. Den jeho narození je využíván v rámci akcí pořádaných po celém světě i připomenutí krásy jím založeného jazyka postaveném na přednostech národních jazyků a jeho uplatnění zejména v literatuře, ale i v hudbě či divadle.

Kulturní událostí letošního roku byla např. premiéra opery Ivana Achera Sternenhoch na Nové scéně Národního divadla v Praze, jejíž libreto bylo napsáno autorem a na jeho přání přeloženo Miroslavem Malovcem do esperanta. Na základě přání diváků byly zařazeny do programu další reprízy – nejbližší termíny jsou 27.-28.12. a 17.2. a 21.3.2019 a zbývají již jen poslední vstupenky!

Jako novinku v oblasti tuzemské turistiky vám můžeme nabídnout putování po stopách díla dr. Zamenhofa v rámci venkovní hry SKRYTÉ PŘÍBĚHY pro děti i dospělé, propojené na mobilní aplikace, umožňující cestovat časem a poznávat nová zajímavá místa v naší vlasti. Příběh Nevěsta na útěku nás na 2km trase se 7 zastaveními zavede do Františkových Lázní za Jacobem Hechtlem, který se zde rozhodl v r. 1913 uspořádat mezinárodní esperantský kongres … A právě v tomto městě byl shodou okolností i o rok později postaven 1. pomník dr. Zamenhofovi na světě (jediný vzniklý ještě za jeho života). Ten tu již bohužel nenajdete, protože byl fašisty za 2. světové válce zničen. V městských sadech se ale můžete pokusit najít na jeho místě pamětní desku z r. 1991.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA WEBECH ČES:

Zamenhofův rok 2017 vrcholí 15. prosince Dnem esperantské knihy Esperanto.cz 2017

15. prosinec – Zamenhofův den 2017 Muzeum.es­peranto.cz 2017

Multimediální album ZAMENHOF na muzejní stránce na sociální síti Ipernity

NOVÉ ČLÁNKY V ČEŠTINĚ:

CHRDLE, Petr: Esperanto, hilelismus a homaranismus. Tři projekty L. L. Zamenhofa Tvůrčí život, 2017, č. 6. str. 19–27

CHRDLE, Petr: Ludvík Lazar Zamenhof – Jazyky a spiritualita. Info.dingir.cz 15.12.2017

Pomník zakladateli esperanta Dr. Ludvíku Zamenhofovi Mesto-Bohumin.cz 11.7.2018

…………..

Pavla Dvořáková