Zahraniční hosté v muzeu

01.07.2010 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

Esperantisté prokazatelně žijí ve více než 120 zemích celého světa. Mnozí, kteří měli právě cestu do České republiky a dozvěděli se o existenci našeho muzea, si jeho návštěvu nenechali ujít. Foto z některých návštěv v r. 2010 můžete vidět zde.

V neděli 5. července navštívili Muzeum esperanta ve Svitavách hosté ze Slovenska. Skupinu vedl Ján Vajs – šéfredaktor časopisu Esperantisto Slovaka, místopředseda Slovenské esperantské federace a generální ředitel SPPK v Bratislavě (Slovenská Polnohospodárská a potravinářská komora). Ján Vajs je iniciátorem projektu zdolávání nejvyšších bodů všech zemí v EU. Právě o tom bude pojednávat jeho dílo. Mezi návštěvníky byla i Márie Minichová, členka Slovenské esperantské federace. Hostům se velmi líbila současná expozice. Našli se i na fotografiích z mezinárodních akcí. Zajímali se o esperantské hnutí ve městě, o další plánované akce, ocenili i podporu města. Obdivovali budovu Ottendorferův dům, fotografovali si vystavené materiály o jeho staviteli. Svitavy se řadí k městům, kde mají již více esperantských objektů – muzeum, esperantský strom. Svitavský klub zaslal pamětní kámen, který bude součástí globusu esperantského světa vyráběného v německém Herzbergu, které si říká Město esperanta. Hosté popřáli členkám klubu mnoho sil do další práce a mnoho úspěchů. S některými se možná setkáme v říjnu na konferenci ČES ve Svitavách. Do kroniky určitě získáme článek o našem muzeu z časopisu Esperantisto Slovaka.

Hned druhý den přijel do muzea Lazar T. Karakošev z bulharského Plovdivu. I on patří mezi významné esperantisty ve své zemi. Vždyť se esperantu věnuje téměř 50 let, zúčastnil se 17 světových kongresů. Po dobu 20 let byl prezidentem železničářských esperantistů, podílel se na pořadatelství světových kongresů esperantských železničářů ve Varně, Burgasu a v Plovdivu. Poslednímu kongresu dokonce předsedá. Ve své zemi esperanto vyučuje.

Věrnou a častou návštěvnicí muzea je Liba Gabalda z Paříže. Že na naše muzeum stále myslí dokázala i tím, že z evropského kongresu v německém Herzbergu dovezla do muzea další dárky a materiály.

Své esperantské hosty přivedl Jiří Pištora, bývalý ředitel Městského muzea v České Třebové. Byli to manželé Karl a Christel Breuningerovi z Mnichova. Karl je členem výboru místního klubu, který má více jak 50 členů. Ve svém domě mají klubovou esperantskou knihovnu. V přátelském duchu jsme si popovídali o místním i celosvětovém esperantském hnutí. Manželé Breuningerovi obdivovali činorodost místního klubu i péči o muzeum.

Nejvzácnější hosté za námi přijeli z Pekingu. Byl to ředitel Mezinárodního radia Čína (CRI) Zhao Jiamping a redaktorka, novinářka Lina Chen. Prvním zastavením ve Svitavách byla prohlídka radnice a parku. Zde je zaujal pomník Oskara Schindlera, o kterém již mnoho věděli a viděli i film. Další otázky a údaje o této osobě se dozvěděli od ředitelky Městského muzea a galerie Blanky Čuhelové. Pobavili jsme se i na výstavě praček, kde poznávali jednoduché prostředky na praní prádla, neboť i ty se používaly v jejich zemi. Jejich hlavním cílem ve Svitavách však bylo Muzeum esperanta. Neboť členové Rádia Peking jsou esperantisté a také i v esperantu vysílají do celého světa. Vydávají esperantský časopis, jejichž čísla věnovali muzeu. Večer jsme se prošli po svitavském náměstí, kde hledali objekty spojené s historií města. Velmi je překvapilo, jaké je na našem náměstí večer ticho. Pan ředitel se ptal, kde jsou obyvatelé města.

A protože esperantisté cestují před kongresem i po kongresu, přijela s námi do Čech i do svitavského muzea esperantistka Suzanne Caron-Richer z kanadského hlavního města Ottawy. Muzeum se jí velmi líbilo a měla pro něj připravené dárky. Mimo jiné se zná se sestrou litomyšlského esperantského spisovatele a básníka Karla Píče. Proto je jí náš kraj velmi blízký a milý. Má zde mnoho přátel. Sama vystudovala kartografii a geografii, ráda maluje na hedvábí i kameny, svá výtvarná studia zakončila diplomem. O esperantu se dozvěděla od své kamarádky a sama se jej naučila.

Dalšími účastníky kongresu,kteří se zastavili v muzeu byli manželé Maurice a Genevieve Gourichonovi z francouzského městečka St. Saturnin sur Loire vzdáleného asi 40 kilometrů od kulturního centra Grésillon. Manželé Gourichonovi jsou členy esperantského klubu de Angers, který má asi 70 členů. O novém esperantském muzeu četli hned po jeho otevření v mezinárodním esperantském časopise. Sami pro muzeum dovezli několik esperantských časopisů vycházejících ve Francii. Členky svitavského klubu jim věnovaly propagační materiály o muzeu, mimořádná čísla Starto, pohlednice muzea. Bohatá diskuze se rozvinula o velkém přínosu esperanta společnosti.

  • jito-