4.výstava – Esperanto a kreslený humor

12.06.2010 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

Čtvrtá výstava byla věnována kreslenému humoru a prezentovala zejména celoživotní dílo známého českého kreslíře, karikaturisty a dlouholetého esperantisty Pavla Raka, zeměřené mj. i na téma mezinárodního (ne)dorozumění. Fotografie výstavy můžete zhlédnout zde, foto z programu vernisáže jsou k vidění zde.12. června 2010 se uskutečnila ve Svitavávách Muzejní noc, v jejímž rámci probíhal bohatý program také v Muzeu esperanta.

Začátkem Muzejní noci byla slavnostně zahájena nová výstava věnovaná Kreslenému humoru a kresbám Pavla Raka. Následoval křest učebnice „Esperanto přímou metodou“. Jedná se o známou učebnici, která byla vydána už ve 20 jazycích. Křtu se osobně zúčastnil její autor Stano Marček (mj. bývalý manažer známé slovenské skujpiny TEAM), ilustrátorka Linda Marčeková a překladatel do češtiny známý publicista a psychiatr MUDr.Max Kašparů, z čehož je jasné, že následovala autogramiáda, které se zúčastnil také Pavel Rak podepisující svoji knihu „Kreslený humor“. Roli kmotry přijala Mgr. Jana Melichárková, sama autorka dvoudílné učebnice Esperanto pro děti, dlouholetá vedoucí české sekce Mezinárodní ligy učiteů esperanta a předsedkyně Českého esperantského sva­zu.

Program pokračoval „Malováním pro děti s Pavlem Rakem“, a tak byl program přitažlivý i pro ty nejmenší. A pro všechny ostatní byla možnost zúčastnit se v návaznosti na vernisáž i bohatého programu Městského muze a galerie.