Pozvání na víkendové setkání v Muzeu esperanta

04.06.2020 19:30 - 15:00

Organizátor:

Popis akce:

Podle oficiálního názvu Podzimmí, astronomicky spíše „Baboletní“ setkání v našem muzeu se bude konat od 4. do 6. září 2020. V letošním roce neproběhne obvyklá vernisáž nové výstavy, neboť z důvodu koronavirové krize a uzavření muzea současné výstavy mohlo vidět málo návštěvníků. Nicméně je pro vás připraven zajímavý vzdělávací, kulturní a výletní program a zejména možnost potkat zde své staré, ale i nové přátele.Výbor ČES a EK Svitavy vás srdečně zvou na Podzimní setkání v Muzeu Esperanta ve Svitavách.

Přihlášku můžete

1) vyplnit online na adrese (v esperantu) http://esperanto.cz/svitavy2020

2) stáhnout ve formátu PDF dole pod článkem, vyplnit formulář a poslat

3) stáhnout ve formátu PDF, vytisknout, vyplnit ručně a poslat

Zašlete prosím na adresu uvedenou v přihlášce.

PROGRAM

.

PÁTEK 4.9.

19.30 Jindřich Košťálek – Povídání s promítáním o Brazílii (v esperantu)

SOBOTA 5.9.

skupina A.

8:13 odjezd autobusem do Litomyšle (příjezd 8:43) – jízdné 36,– Kč

Návštěva výstavy Cirkus v Litomyšli o JUDr. Stanislavu Bubeníčkovi, který byl rovněž esperantským spisovatelem. Výstava se koná v Regionálním muzeu (vstupné 40,– Kč). Podle času se ještě zastavíme u hrobu Karla Píče, básníka a esperantisty.

11:17 odjezd z Litomyšle do Svitav (příjezd 11:48) – jízdné 36,– Kč

skupina B.

9:00 sraz u muzea

Procházka na Svitavský stadion – prohlídka soch řezbářů (Memoriál Aloise Petruse), procházka Parkem patriotů, případně Vodárenským lesem.

2:00 společný oběd v restauraci Astra na autobusovém nádraží

14:00 odhalení pamětní desky u esperantského stromu

15:00 film o Stanislavě Chrdlové (1954–2000)

16:00 filmy o esperantu a v esperantu v Muzeu esperanta (Pavol Kaščák)

17:30 večeře v restauraci Astra

19:00 koncert Ivan Acher a jeho hosté z Národního divadla s následující besedou

21:00 posezení v muzeu

NEDĚLE 6.9.

možnost účasti na městské akci „Pouť je svatému Jiljí“:

9:30 – Poutní mše v kostele sv. Jiljí

9:00 – nám. Míru – horní část

Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaný 75. výročí ukončení II. sv. války (2. 9. 1945), výstava vojenské techniky – auta, motorky, děla, tank. (Agentura REX)

nám. Míru – spodní část

10:00, 12:05, 14:00 – Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem

11:20, 13:00, 15:00 – Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice

Pro zájemce možnost návštěvy Městského muzea a galerie.

cimbálová muzika A. Smutného

dudácká muzika ZUŠ Hořovice

Na sobotní oběd a večeři lze rezervovat místo v restauraci (viz přihláška). Jiné stravovací služby nejsou zajištěny. V přihlášce (níže ke stažení) lze rovněž objednat ubytování ve studentském domově (290,– Kč /os/noc).

Zájemci o *prezenční studium esperantské literatury v knihovně ČES, kontaktujte prosím v předstihu knihovnici p. Marii Čumovou na adrese muzeabiblioteko@esperanto.cz a uveďte požadované tituly (viz katalog ke stažení v dolní části webové stránky knihovny). Část fondu se totiž nachází v externím depozitáři, takže dokumenty, které by nebyly předem objednány, by nebylo možno zajistit. Tituly, které jsou k dispozici více než v jednom exempláři a nejsou příliš vzácné, si mohou členové ČES dle osobní dohody v muzeu zapůjčit i absenčně.

zdroj: Kalendář akcí Esperanto.cz, foto -pd-