Co se u nás dělo v letních měsících 2016

31.08.2016 07:17 - 07:17

Organizátor:

Popis akce:

Tentokrát u nás – a nejen ve Svitavách – bylo opravdu rušno … Pojďte se spolu s námi přesvědčit!

Nejvýznamnější návštěvu počtem i složením jsme uvítali ve středu 20.7. Tehdy k nám zavítali esperantisté z celkem 4 kontinentů, kteří se po cestě na Světový kongres do Nitry (na který bylo přihlášeno přes 1200 účastníků z 60 zemí) rozhodlo strávit několik dní i na Českomoravském Pomezí a navštívit tzv. Oficiální předkongresové výletní setkání. Akci pořádal Český esperantský svaz, který má ve Svitavách své sídlo, ve spolupráci se Světovým esperantským svazem, sídlícím v Rotterdamu, a místním Klubem přátel esperanta, pod záštitou zástupkyně hejtmana Pardubického kraje paní Jany Pernicové a s podporou kraje a města Svitav. Její zahájení začalo slavnostním přijetím na svitavské radnici a prohlídkou památek města.

Čtyřicítka hostů přijela nejen z Evropy, ale i z Brazílie, USA, Japonska, Jižní Koreje, Číny a dokonce až Austrálie. Kromě naší současné expozice S esperantem kolem světa mohli zhlédnout i úvodní zbrusunově připravenou powerpointovou prezentaci a ochutnat výborné občerstvení od členek místního klubu ☺

vepředu účastnice z Austrálie a Číny, za nimi hosté z Brazílie

Akce se zúčastnila i redaktorka pardubického rozhlasu, která natočila s kurátorkou výstavy dr. Pavlou Dvořákovou a se Zhing Pang, redaktorkou esperantského vysílání China Radio International, rozhovor. Hosté navštívili následně i Městské muzeum a galerii, jimiž je zasvěceně provedla osobně paní ředitelka Mgr. Blanka Čuhelová.

Fotografický průřez z této turisticky i kulturně nabité akce můžete zhlédnout v našem novém fotoalbu Výletní předkongres.

Na naše stránky na síti Ipernity jsme kromě fotografií nahráli i videosestřihy z vystoupení místních amatérských uměleckých souborů, které vám tímto nabízíme:

Dívčí pěvecké TRIO ze ZUŠ Svitavy

Tance z celého světa v podání svitavských souborů Sefa a Srdíčko

Koncert sboru Vlastimil z Litomyšli

Po skončení této akce odjela vedoucí naší Muzejní skupiny a místopředsedkyně ČES ing. Libuše Dvořáková na Světový kongres do Nitry, v jehož rámci mj. připravila z našich sbírek exponáty pro mezinárodní výstavu „Slovensko a esperanto na pohlednicích a poštovních známkách“, která proběhla v Divadle Andreje Bagára.

Byly zde představeny výběry z kompletních expozic, které nám věnovali členové ČES a dlouholetí sběratelé pan Alois Jakubec z Hranic na Moravě a pan Václav Kaprál z Plzně, ale i soukromá sbírka Pavla a Libuše Dvořákových „Razítka ze světových esperantských kongresů“.

Více fotografií z této výstavy si můžete prohlédnout v našem nejnovějším fotoalbu Výstavy na Světovém kongresu v Nitře.

Kongresu se zúčastnilo i několik dalších členů svitavského Klubu přátel esperanta a členů Muzejní a výstavní skupiny ČES z různých koutů republiky. Využili jsme opět mimořádné příležitosti na tomto mezinárodním fóru prezentovat činnost našeho muzea i město Svitavy a Pardubický region v rámci tzv. Veletrhu hnutí (viz níže na koláži na foto vlevo nahoře). Premiéru zde měl i nový barevný prospekt o památkovém okruhu Svitavami, které vydalo město a k němuž jsme přispěli poskytnutím překladu. Na kongresu měla také vedoucí muzea Libuše Dvořáková možnost navázat bližší kontakty se zástupci největšího esperantského muzea na světě, které sídlí na univerzitě v Zaozhuang v Číně.

***

Malou obrazovou ochutnávku z pestrého programu a atmosféry kongresu, na němž se všichni účastníci obešli bez sluchátek a tlumočníků, můžete nalézt na našem novém fotoalbu na Ipernity Světový kongres v Nitře, nebo např. v této bleskové videoreportáži.

Dalším příkladem naší externí spolupráce byla světová premiéra adaptace hry bratří Čapků „Ze života hmyzu“, kterou v esperantu nastudoval svitavský studentský soubor DOMA a poprvé veřejnosti prezentoval právě na Světovém kongresu v Nitře. Původní překlad J.Vondrouška upravil do podoby scénáře člen naší muzejní skupiny (a zakladatel české Wikipedie) Miroslav Malovec z Brna.

***

Po kliknutí ZDE můžete sledovat desetiminutovou videoukázku

V srpnu jsme uvítali zahraniční hosty z vícero zemí, mj. z Německa, Francie či Japonska. Ta obzvláště vzácná byla z Lucemburska – navštívila nás paní Claude NOURMONT, dlouholetá bývalá místopředsedkyně Světového esperantského svazu a pověřenkyně pro kulturu, a její manžel Brian MOON, původem Angličtan, současný místopředseda Akademie Esperanta, což je prestižní organizace a hlavní kolektivní autorita v oblasti kodifikace a dalšího rozvoje tohoto jazyka. Oba manželé jsou emeritní profesionální překladatelé a tlumočníci.

Velkou skupinu ze zahraničí jsme uvítali i 14. září. Tentokrát se jednalo o celý autobus esperantistů z různých zemí, kteří se v té době účastnili tradiční mezinárodní akce v polských lázních Duszniki Zdrój nedaleko Náchoda, kterou pořádá partnerská organizace ČES Slezský esperantský svaz. Hosté v rámci zájezdu navštívili Litomyšl a ve Svitavách si kromě našeho muzea rovněž prohlédli město a zavítali do Ottendorferova sálu. Opět jsme se mohli přesvědčit, že i s příslušníky slovanských národů, kteří mají podobný jazyk, může plynout konverzace plynněji a spontánněji přes neutrální esperanto. Akce se velmi zdařila a již se připravuje další společná akce na příští rok.

A na závěr všeho – poslední letní a zároveň první podzimní odpoledne – 22. září – se naše prostory zaplnily do posledního místečka na přednášku známého publicisty, psychiatra a rovněž nadšeného esperantisty dr.Maxe Kašparů (mj. i předsedy esperantského klubu v Pelhřimově, spoluorganizátora letošního sjezdu ČES), který zajímavým způsobem promluvil (v češtině) na téma „Stavy a vztahy – bludný kruh aneb čtyři zabijáci našich manželství“. Zájemci, kteří neměli možnost se pořadu zúčastnit, si alespoň mohou přednášku poslechnout z tohoto videozáznamu (jedná se o nahrávku z Prahy, ale na stejné téma).

V říjnu byly v našich prostorách opět obnoveny pravidelné čtvrteční cestovatelské večery svitavské Asociace Brontosaurus. Srdečně vás zveme na další vyprávění s promítáním, které se bude konat 22. října od 18:30, tentokrát pod názvem: 4 000 km v pekle – tři měsíce v sedle kola jihovýchodní Asií.

Kontaktní údaje a informace o otvírací době naleznete ZDE. Těšíme se na vaši návštěvu ☺!

Pavla Dvořáková