Knihovna
Kalendář

Výstava "S esperantem kolem světa" / Ekspozicio "Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo"

aneb „Alternativní formy cestování a poznávání cizích zemí a kultur“. Ochutnávka z nové celoroční expozice, zahájené 26.9.2015. Na fotogalerii KLIKNĚTE ZDE. aŭ „Alternativaj formoj de vojaĝado kaj ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. Gustumo de la nova tutjara ekspozicio, inaŭgurita 26.9.2015. Al fotogalerio KLAKU ĈI-TIE.