Současná tematická výstava – „Sběratelství a esperanto“

08.01.2015 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

Na současné celoroční tematické výstavě, zahájené 27. září 2014, si můžete prohlédnout exponáty z více než 40 zemí světa od celkem 15 vystavovatelů z celé ČR, Chorvatska a Francie.

Na jejím organizování se kromě Muzejní skupiny Českého esperantského svazu aktivně podílel i svitavský Klub přátel esperanta.

Téma výstavy bylo zvoleno v souvislosti s celostátní filatelistickou výstavou, která 25.-28.9.2014 proběhla v Městském muzeu a galerii. V její nesoutěžní části byl mimochodem k vidění i exponát „Historie esperanta“ od Aloise Jakubce z Hranic na Moravě.

Na zahájení celoroční výstavy promluvil kromě vystavovatelů nejen zástupce Svazu českých filatelistů Milan Báča, ale i reprezentanti Mezinárodního esperantského svazu a národních svazů z Nizozemí, Rakouska a Slovenska.

Jazyk esperanto byl vytvořen v roce 1887 pro usnadnění rovnoprávné mezinárodní komunikace a kromě nekonzumních forem cestování a navazování osobních přátelství je právě pro pěstování sběratelství mimořádně užitečný. Díky fungující mezinárodní síti svých uživatelů (žijících ve více než sto dvaceti zemích) totiž usnadňuje nalezení kontaktů se sběrateli i ve státech, kde např. znalost angličtiny či němčiny není vůbec běžná.

Výstava představuje v první řadě sběratelské materiály s esperantskými nápisy či tematikou (filatelie, pohlednice, samolepky, odznaky, mince a medaile, kalendáříky apod.), které mohou být pro běžnou veřejnost patrně neznámé.

 

putovní pohlednice z roku 1911

Aby však expozice byla zajímavá pro různé skupiny návštěvníků, zahrnuje i ukázky ze sbírek na různá témata, zapůjčených esperantisty či aktivními příznivci jazyka.

Své poklady zapůjčili převážně sběratelé ze Svitav a České Třebové: Pavel a Libuše Dvořákovi (historické pohlednice Svitav), Miroslav Sýkora (CWG z geocachingu) či Zdenka Novotná (krojované panenky z celého světa).

Pozoruhodná je bezpochyby i ukázka ze sbírky pivních tácků od Jana Šebetovského z Prahy.

Nejštědřejším vystavovatelem se stal Jan Richtr, předseda svitavské Asociace Brontosaurus, který s Muzeem esperanta aktivně spolupracuje a pořádá zde pravidelné cestopisné večery. Návštěvníkům ukazuje jen malou část ze svých vzorně zpracovaných sbírek mincí a bankovek světa, tematických nálepek od zápalek, telefonních karet a rovněž i jeho speciality – předmětů běžného použití, které rychle podléhají zániku, jako jsou obaly od čajů, pudingů či jogurtů z různých zemí.

Kromě sběratelských exponátů se zde můžete více dozvědět o historii a současnosti sběratelství v rámci esperantského hnutí a můžete si prohlédnout slavné osobnosti – esperantisty na poštovních známkách a bankovkách (např. Julese Verna, několik nositelů Nobelových cen či šachovou velmistryni Susan Polgárovou).

Informační materiály byly získány zčásti i díky virtuálním sbírkám z Rakouska, Nizozemí, Maďarska, Rumunska, Brazílie a dalších zemí. Stálá část expozice představuje stručně jazyk i jeho současné možnosti studia a praktického použití, ukázky z bohaté knižní literatury, novinky získané výměnou se zahraničím apod.

Nově zde uvidíte např. i esperantské časopisy vydávané v Braillově písmu či knihu Milana Báči „Literární toulky po Svitavsku“ společně s knihami spisovatelů z Českomoravského pomezí, jejichž díla v esperantu vyšla v 70. až 80. letech 20. století na Západě.

Výstavu můžete navštívit každý den kromě neděle.

Bližší informace naleznete v rubrice KONTAKT.

FOTOGALERIE VERNISÁŽE A EXPOZICE je k vidění ZDE.

K návštěvě vás jménem organizačního týmu srdečně zvou

Ing. Libuše Dvořáková, předsedkyně svitavského Klubu přátel esperanta a vedoucí Muzejní skupiny ČES

PhDr. Pavla Dvořáková, kurátorka výstavy