Putování Austrálií

06.03.2012 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

V rámci dalšího z cestovatelských čtvrtků jsme se slovem i obrazem zatoulali až k našim protinožcům. Přinášíme vám nejen stručnou zprávu o akci jako takové, ale i odkazy na zajímavé bližší informace na toto téma …Ve čtvrtek 1. března k nám přijeli vyprávět o svém měsíčním putování po Austrálii manželé Dan a Věra Dvořákovi z Brna. Pozval si je organizátor cestovatelských večerů učitel Jan Richtr. Již na počátku večera paní Věra Dvořáková upozornila své posluchače, že materiálů je hodně, proto tentokrát udělá krátkou přestávku. Do muzea se sešlo 31 posluchačů. Věra i Dan opravdu projeli se svým synem kontinent křížem krážem. Navštívili všechna místa zajímavá pro turisty v oblasti tropů i subtropů. Měli svého průvodce, který je vedl po všech pamětihodnostech i na všechna přírodní zákoutí. Měli možnost vystoupat na nejvyšší horu Austrálie, seznámit se z místními domorodci, nahráli si zpívajícího psa, který se doprovázel hrou na klavír. Přestože v tuto dobu bylo moře studené, neváhali se vykoupat či potápět. Z potápění měla největší zážitek Věra, která se potápěla poprvé. Navzdory překrásné a čisté přírodě našli jezero, kde voda byla zbarvená odpady z nedaleké chemické továrny. Na silnicích často potkávali klokany nebo pštrosy. Vyprávění bylo velmi poutavé, po ukončení promítání se hodně diskutovalo a posluchači se rozcházeli po 22. hodině plni zážitků.

-lidvo-

Chcete se i vy o Austrálii dozvědět něco více?

Doporučujeme vám:

Všeobecný přehledný článek o celé zemi

Rozcestník australie.kva­litne.cz

Portál australie-cestovani.cz

Tematické články na webu bedekr.cz

Přehledný článek s dalšími odkazy

Fotoalba o Austrálii

A JAK JE TO V AUSTRÁLII S ESPERANTEM? I když oficiálním jazykem Austrálie je angličtina, vhledem k velké imigraci zde žijí lidé mnoha národností a jazyků a proto jsou zde pro myšlenku esperanta příznivé podmínky. Shodou okolností současná předsedkyně Australského esperantského svazu, paní Dianne Lukes, se provdala za Čecha, který do Austrálie dříve emigroval, a před několika v ČR pobývala a vyučovala esperanto na mezinárodním gymnáziu v Hluboké nad Vltavou. Bližší informace o esperantském dění v Austrálii naleznete (rovněž v angličtině) na svazovém webu, jsou zde i kontakty na 16 aktivních esperantských spolků a klubů. Australský svaz kromě svých kongresů pořádá letní a zimní pobytové jazykové kurzy, vydává časopis „Esperanto sub la suda kruco“, je agilní v literární oblasti. V Pasporta servo, adresáři bezplatného ubytování u esperantistů, naleznete ubytovatele z Austrálie, kteří vám pomohou se v této zemi cítit jako více než pouzí turisté, celkem v 17 lokalitách. Členy z Austrálie a Oceánie máme i v síti virtuálních návštěvníků našeho muzejního webu na Ipernity.

3ZZZRadio z Melbourne vysílá v esperantu pravidelné relace, které je možno poslouchat i z internetového archívu.

Před Esperantským domem v Sydney

-padv-