Jarní esperantské setkání ve Svitavách

14.04.2012 09:00 - 16:00

Organizátor:

Popis akce:

V sobotu 14. dubna se ve Svitavách konalo setkání esperantistů, na něž se sjelo 33 účastníků z 21 míst republiky (např. z Prahy, Dobřichovic, Písku, Českých Budějovic, Ratíškovic u Hodonína, Žamberku, Brna, Přerova, Prostějova, Chropyně, Moravských Budějovic a dalších). V nabitém celodenním programu byl prostor pro ekologii, sport, historii, kulturu i gastronomii …Vzhledem k tomu, že ve dnech 14. – 20. července 2012 se zde bude konat Mezinárodní esperantská konference OSIEKu, rozhodli se členové místního klubu v rámci setkání vysadit strom a v rámci konference zde bude odhalena pamětní deska. Byla zvolena lípa, protože je stromem národním a shodou okolností byla vysazena na nejstarším místě Svitav.

Odpolední program byl zahájen prohlídkou zrekonstruovaného Svitavského stadionu. Návštěvníci byli nadšeni jak vybavením budovy tribuny, tak i celou venkovní částí. V posilovně si s radostí vyzkoušeli své síly. Venku je zaujalo hřiště pro starší, hřiště pro děti, krásné fotbalové hřiště s běžeckou tratí, informační světelná tabule a sochy vytesané do odřezaných stromů.

V Muzeu esperanta byl program věnován 95. výročí úmrtí iniciátora esperanta dr. Ludvíka Lazara Zamenhofa (14.4.1917). Úvodem zazněla esej o jeho osobnosti a poselství z knihy „Člověk proti Babylonu“ v přednesu Miroslava Malovce z Brna. Pavla Dvořáková z Písku prezentovala zhudebněnou báseň dr. Zamenhofa Ho mia kor‘ (Ó srdce mé) a Zamenhofskou baladu od maďarského básníka Kálmána Kalocsaye. Účastníci mohli zhlédnout část dokumentárního filmu od Djalmy Pessaty z Brazílie „Zamenhof-světoobčan“.

Po vystoupení zástupců klubů z okolních měst vydavatel dr. Petr Chrdle představil své zbrusu nové vydání esperantského ilustrovaného překladu knihy R.U.R. Karla Čapka u příležitosti mezinárodní konference OSIEK, která se bude konat ve Svitavách 14.-20.7. a jejímž hlavním tématem bude „Sci-fi a roboti“.

V závěru programu byla zahájena vernisáž 1. části nově připravované celoroční výstavy na téma „125 let esperanta“. Mj. byl nově zpracován příběh o mládí dr. Zamenhofa a o vzniku esperanta a připraveny panely se zajímavostmi i rekordy a kuriozitami mezi zamenhofskými a esperantskými objekty u nás i ve světě. Pozornost poutaly i nové sběratelské exponáty, zejména z oblasti filatelie, tentokrát ze sbírek předsedy plzeňského esp. klubu pana Václava Kaprála. Hosté se rovněž mohli zúčastnit připraveného kvízu a losování o hodnotné ceny. K plné spokojenosti hostů nechybělo ani občerstvení, připravené členkami místní Klubu přátel esperanta.

Jako závěrečné překvapení byly účastníkům představeny zbrusu nově vytvořené webové stránky svitavského klubu, připravené jeho členem Matějem Nárožným.

FOTOGALERIE je ke zhlédnutí ZDE.

Libuše Dvořáková a Pavla Dvořáková