Slavnostní zahájení konference OSIEK

15.07.2012 09:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

V neděli 15. července bude ve Svitavách zahájena týdenní mezinárodní kulturní konference OSIEK, na niž je dosud přihlášeno kolem 70 účastníků ze 13 zemí. Jejím letošním hlavním tématem je „Sci-fi a roboti“. Dopolední přednáškový program bude probíhat v našem muzeu a slavnostního celodenního nedělního programu se mohou zdarma zúčastnit i nepřihlášení zájemci (včetně neesperantistů)!

Konference bude zahájena v 9h v historickém kulturním sále v 1. poschodí Ottendorferova domu, který se nachází na okraji hlavního náměstí Míru.

Po slavnostním zahájení, kterého se zúčastní a pozdraví účastníky starosta města Mgr. Šimek a paní radní kraje Ing. Pernicová, představí prezidentka OSIEKu kandidáty na ocenění nejlepší vydané knihy v esperantu, poté bude následovat prezentace Pardubického kraje a okresu Svitavy. Budete si moci poslechnout i esperantské verze české i evropské hymny.

Po fakultativním obědě dle vlastní volby vás čeká procházka městem s esperantským průvodcem a od 16:00 hodin ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jiljí na hřbitově.

Nedělní program bude ukončen odhalením kamene s pamětní deskou u esperantského stromu, který byl k této příležitosti v dubnu vysazen.

I dílčí účast může být zajímavá nejen pro esperantisty, ale i pro ty, kteří by chtěli nasát atmosféru v esperantském hnutí a ověřit si, zda lze jazyk esperanto skutečně plynně používat v rozhovoru, při přednášce, průvodcovském výkladu či v hudbě …

Program bude filmován a film bude zaslán také do mezinárodní soutěže filmařů u příležitosti oslav 125 let esperanta.

Těšíme se na váš zájem a na vaši účast!

  • padv- a -pech-