5. výstava – Duchovní tradice světa a esperanto

24.06.2011 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

To je název nové tematické celoroční výstavy, zahájené v rámci Muzejní noci v sobotu 4. června 2011. Jejím záměrem je představit esperantské hnutí prostřednictvím jazyka esperanto jakožto společenství pluralitní, myšlenkově otevřené a aktivně tolerantní, vycházející z filozofické koncepce tzv. homaranismu iniciátora esperanta doktora Zamenhofa.

Hlavním vstupním mottem výstavy je výrok „PRAVDA JE KNIHA, KTEROU JEŠTĚ NIKDO Z NÁS NEDOČETL AŽ DO KONCE“. Není vyjádřením nadměrného relativismu hodnot, ale uvědomění si našeho přirozeného lidského omezení při přemítání o podstatě a smyslu našeho života, ochoty stále hledat, naslouchat, učit se jeden od druhého, mít k sobě vzájemný respekt a soustředit se zejména na ty myšlenky a hodnoty, zejména na ideje činné lásky a vzájemné ohleduplnosti, které jednotlivá učení spojují.

Výstavní panely seznamují návštěvníky s těmi náboženskými, či obecně řečeno duchovními a filozofickými hnutími, které mají v esperantském hnutí své aktivní zastoupení – tj. mají své organizace a v esperantu vydávají časopisy, knižní publikace a pořádají nejrůznější akce.

Kromě různých proudů v křesťanství (včetně kvakerů) je zde zastoupeno unitářství a unitářský universalismus, víra bahá’í, brazilský spiritismus, buddhismus a jeho korejská forma vonbulismus, japonské hnutí Ómoto a Martinusova kosmologie. Jedná se převážně o otevřené a i pro tzv. nevěřící v mnohém myšlenkově inspirativní směry – navíc o některých z nich dosud v češtině nebylo téměř nic publikováno. V tomto směru je koncepce výstavy výjimečná a věříme že informačně přínosná i pro ty, kdo se o esperanto jako takové primárně nezajímají.

V knižních vitrínách jsou prezentovány ukázky bohaté publikační činnosti esperantských organizací v duchovní oblasti. Po ukončení výstavy v příštím roce bude možno si knihy a časopisy z muzejního fondu i zapůjčit .

V inovované obecné části o esperantu jako takovém se mj. v novém panelu „Filantropie a esperanto“ můžete něco více dozvědět o Rotary International a o pozoruhodné Legii dobré vůle, jejíž chrám v hlavním městě Brazílie patří mezi sedm novodobých divů země.

Návštěvníkům, kteří by se blíže chtěli seznámit s myšlenkami jednotlivých učení, výstava i články a informační publikace v češtině a esperantu k prezenčnímu studiu, krátká videa na dotykové obrazovce a dokonce i něco pro děti – mandaly a jiné obrázky k tématu na vybarvování a speciální pro tento účel připravené puzzle na křesťanské, hinduistické a jiné motivy.

Na závěr prohlídky si navíc můžete vytáhnout a na památku s sebou odnést i tzv. „vzkaz od andělů“ …

Pavla Dvořáková