První výstava

21.09.2008 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

První výstava se konala od 21.září 2008 o února 2009 a jejím námětem byla především historie mezinárodních jazyků a vývoj a současnost esperantského hnutí zejména v českých zemích. Foto z výstavy můžete vidět zde

První expozice nového muzea představuje jednak průřez historií, od prvních navrhovatelů mezinárodního neutrálního jazyka (Komenský, Leibnitz, Descartes), přes první projekty mezinárodní řeči (Volapük, Solresol) až ke vzniku esperanta a jeho vývoje po dnešek, zejména na našem území.

Na výstavě jsou rovněž vystaveny dokumenty k historii a současné činnosti svitavského esperantského klubu, který právě v tomto roce oslavil 75 let založení.

Dále jsou vystavovány ukázky bohaté literatury v esperantu (původní i přeložené), učebnice, slovníky, hudební nosiče a rovněž několik opravdu unikátních děl. Z nich jmenujme alespoň knihu o TGM v esperantu s vlasnoručním věnováním a podpisem Jana Masaryka, originálem první učebnice esperanta v češtině z roku 1890 nebo kompletní ročník esperantských nádherně ilustrovaných novin z roku 1912 vydávaný v Japonsku na ručním papíře.

  • jito-