2. výstava – 40 let ČES a Esperanto a mládež

28.03.2009 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

V sobotu 28.března 2009, souhrou okolností právě v den narozenin otce myšlenky mezinárodního jazyka Jana Amose Komenského, se konala v Ottendorferově domě vernisáž druhé výstavy „Esperanto a mládež“ a expozice ke 40. výročí založení Českého esperantského svazu.

Foto z akce si můžete prohlédnout zde.Již před zahájením výstavy byl uveřejněn článek o obsahu výstavy v kulturním svitavském měsíčníku Lucerna. Pozvánka byla uveřejňována na kabelové televizi ve Svitavách. Členka místního klubu Libuše Dvořáková v živém sobotním dopoledním vysílání Pardubického rozhlasu odpovídala na otázky redaktora rozhlasu.

Vernisáže se zúčastnilo asi 30 návštěvníků, kde většinu tvořili esperantisté z různých míst republiky. Mezi účastníky byla i Liba Gabalda, esperantistka žijící v Paříži. Vernisáž natáčela místní kabelová televize. Krátké shrnutí obsahu výstavy si nahrál i redaktor rozhlasu OK. Místopředseda Českého esperantského svazu Dr. Petr Chrdle seznámil přítomné s historií esperantského hnutí v ČR a s činností novodobého ČES, který letos slaví 40 let, i když esperanto je v českých zemích již od roku 1890, kdy vyšla první učebnice esperanta. V roce 1952 se totiž musel tehdejší esperantský svaz „dobrovolně povinně rozpustit“, protože svobodným kontaktům s cizinou tehdejší komunistický režim nepřál, a podmínky pro znovuobnovení aktivit na celostátní úrovni u nás vznikly až v letech 1968–9.

Místopředseda České esperantské mládeže, která si založila vlastní organizaci v roce 2005 na základě mládežnické sekce svazu, Daniel Mrázek přednesl plány mládežníků a poukázal na růst zájmu o esperanto mezi mládeží. Vzhledem k tomu, že česká esperantská mládež patří nyní mezi nejaktivnější, byla jí svěřena organizace 65. mezinárodního kongresu letos v Liberci. Kromě jiného jsme se dozvěděli, že hudební skupina Team nazpívala první své CD právě v esperantu. Celý zahajovací program byl prokládán krátkými videoklipy s esperantskými písněmi a na housle zahrál dlouholetý člen Moravské filharmonie v Olomouci a bývalý člen Státního symfonického orchestru v Praze Jan Duda. Neformální přednášku o skupině E-mentál přednesla Vlasta Pištíková.

Přestože, bylo muzeum otevřeno teprve před půl rokem, je známé i v zahraničí. Z Francie došel dopis s pohlednicí z roku 1921 s podpisem Kláry Zamenhof, manželky tvůrce esperanta. Pohlednice s pomníkem L.L.Zamenhofa byla zaslána do Francie z Františkových Lázní v době konání celosvětového kongresu konaného poprvé v Čechách. Přestože dárce není esperantista, naše muzeum již zná.

Další dary ve formě knih a časopisů přišly z Japonska. Své časopisy nabídla i dánská redakce.

  • jito-