Pozvánka na akce v muzeu v říjnu až prosinci 2017

22.10.2017 23:34 - 23:34

Organizátor:

Popis akce:

Dovolujeme si vás pozvat do Ottendorferova domu na nejbližší cestopisné večery pro veřejnost, na přednášku o hypnóze dr. Maxe Kašparů a na tradiční Marcipánové vánoce. Všechny uvedené akce probíhají v češtině. Ale nebude chybět ani celostátní akce pro esperantisty ☺!CESTOVATELSKÉ VEČERY ASOCIACE BRONTOSAURUS

188. večer – Ankara o okolí po revoluci

čtvrtek 26. října od 18:30

V červenci 2016 proběhl v Turecku neúspěšný pokus o státní převrat. Co se stalo a proč byl pokus neúspěšný? Jak vypadalo hlavní město a jeho okolí pár měsíců po převratu, kdy v zemi platil ještě výjimečný stav? Přijďte se podívat na vyprávění z podzimního pobytu v Ankaře v roce 2016.

Vypráví Libor Lněnička.

189. večer – Mongolsko

čtvrtek 23.listopadu 2017 od 18:30

Putování historií a současností Mongolska – země posledních kočovníků, kde se jezdci na koních jako Indiáni prohánějí stepí i vysokými horami. Podíváme se k vysokohorskému jezeru Chovs Gol, do starodávného hlavního města Karakoramu i do pouště Gobi, kde se doslova pod nohami nacházejí kosti pradávných dinosaurů.

Přednáší Ivo Fík Dokoupil.

190. večer – Slavná značka Žiguli

čtvrtek 14. prosince 2017 od 18:30

Kdo z Vás vlastnil automobil Žiguli? Kde se vyrábí, proč se tak nazývá a co všechno se skrývá pod pojmenováním Žiguli? Povídání a promítání fotografií z pobytu v ruské Samaře v roce 2017.

Vypráví Libor Lněnička.

Gecaching – druhé setkání středa 27. prosince od 17:00

Čeká na vás povídání při fotografiích z odlovu keší v Rusku a Arménii, pátrání po nejstarší keši na Svitavsku, možnost výměny CWG a posezení u čaje.

Esperantské setkání PŘÍPITEK PRO ZAMÍKA

sobota 5. listopadu

Další v sérii jednodenních akcí, pořádaných v během roku 2017 v různých městech ČR recesním klubem E-mental‘ na počest stého výročí úmrtí iniciátora esperanta dr. Zamenhofa. V jeho rámci je plánována i návštěva našeho muzea, v němž je část nové expozice dr. Zamenhofovi věnována. Akce je svou povahou nejen vzdělávací, ale i výletní a zábavná. Bližší informace mohou zájemci získat na adrese e-mentalprago (zavináč) seznam.cz

J. M. Kašparů: Hypnóza – mýtus nebo realita ? 

středa 22. listopadu od 18:00

Klub přátel esperanta ve Svitavách Vás zve na přednášku známého psychiatra, pedagoga, lékaře, premonstrátského jáhena, člena Rady České televize a autora více jak 20 knih Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c. Jde o člověka velmi vzdělaného a zkušeného, který je zapsán do Knihy rekordů jako člověk s největším počtem titulů u jména. Je také spolupracovníkem Českého rozhlasu a České televize a aktivním propagátorem esperanta, které považuje za účinný lék proti Alzheimerovi☺. Po přednášce bude následovat beseda, autogramiáda a možnost zakoupení knih z oblasti duchovní literatury tohoto spisovatele.

X. MARCIPÁNOVÉ VÁNOCE

neděle 10. prosince od 9:00 do 16:00

Oblíbený adventní tvůrčí ateliér (nejen) pro děti s majiteli vracovské cukrárny a espreantisty manželi Vyšinkovými. Přijďte si se svými ratolestmi vyrobit či zakoupit marcipánové figurky!

Zároveň před či po programu máte možnost prohlédnout si současnou celoroční výstavu Člověk proti Babylonu , která bude po 10. prosinci z technických důvodů (dílčí rekonstrukce v Ottendorferově domě) na dobu neurčitou UZAVŘENA.

Kde nás najdete

  • padv-