Zemřel donátor muzea Alois Jakubec

05.01.2018 23:28 - 23:28

Organizátor:

Popis akce:

5. ledna 2018 na následky tragické nehody zemřel pan Alois Jakubec z Hranic na Moravě, významný esperantista a filatelista, kteráý daroval svou cennou sbírku našemu muzeu. Pan Alois Jakubec se narodil 12.6.1937. Vys­tudoval Strojní průmyslovou školu v Přerově a pracoval jako technolog v Sigmě v Hranicích v oboru technologické postupy při výrobě čerpadel a pump, včetně ultraspeciali­zovaných čerpadel, vyvážených do zahraničí. Už od raného mládí se začal aktivně věnovat esperantu, dlouhá léta vedl jazykové kurzy. Jeho dalším velkým koníčkem se stala filatelie, která se mu s esperantem prolínala. Pracoval dlouhodobě na svém vlastnim exponátu a vedl celý život kroužek mladých filatelistů. Byl předsedou Hranického klubu filatelistů a členem komise mládeže mladých filatelistů v Ostravě, léta dodával články do filatelistických časopisů, dopisoval si s mnoha esperantisty z celé Evropy.

Jeho bohatou činnost i vedení dvou kroužků esperanta v Hranicích přerušila tragická nehoda 25.12.2017, při níž byl pan Jakubec sražen autem na osvětleném přechodu a jejímž následkům podlehl 5.1.2018.

Pan Jakubec navštívil Svitavy a naše muzeum v r. 2014 v rámci konání regionální filatelistické výstavy se salónem Esperanto a vernisáže naší výstavy Sběratelství a esperanto. V MMG Svitavy vystavoval svůj cenný exponát nazvaný „Esperanto – mezinárodní jazyk a jeho obraz ve filatelii“, který následně věnoval do sbírek našeho muzea.

pan Jakubec se svým exponátem na výstavě v MMG Svitavy

Pro nás i pro všechny, kdo pana Jakubce znali, je jeho nečekaný odchod velkou ztrátou. Byl člověkem bezprostředním, srdečným, přátelským a obětavým, který se staral o druhé a dodával jim energii. Nikdy nezahořkl – ani za bývalého režimu, kdy kvůli nesouhlasu s příchodem ruských vojsk na naše území byl pracovně i osobně perzekuován, vždy jednal poctivě a přímo.

Budeme se snažit v letošním roce exponát pana Jakubce zdigitalizovat, abychom se o něj s vámi na našich stránkách mohli podělit a alespoň touto formou udržet památku na něho živou.

Podle informací dcery Jany Peyrouty zpracovala -padv-