Svitavy hostily 63. kongres Mezinárodní ligy křesťanských esperantistů

03.08.2013 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

Od 3. do 10. srpna 2013 se ve Svitavách konal 63. kongres organizace KELI, na který se přihlásili účastníci z 10 zemí celé Evropy.Liga sdružuje zejména (ale nejen) esperantisty protenstantského vyznání a je svým zaměřením výrazně ekumenická.

Sjezd této organizace se koná každý rok v jiné zemi, ale v Česku neprobíhá poprvé – v předchozích letech byly hostitelskými městy Janské Lázně (2000), Bystřice (2004), Strážné (2006) a Poděbrady (2010), zejména díky organizační iniciativě dlouholetého tajemníka KELI a čestného člena ČES pana Pavla Polnického, který se ujal i zorganizování letošní akce.

Tentokrát se mohli účastníci seznámit nejen s jinou částí naší země, ale navštívit v přízemí Ottendorferova domu i oficiální sídlo Českého esperantského svazu a naše Muzeum esperanta

Letošním hlavním kongresovým tématem byla VODA – bylo probíráno formou přednášek a diskusí nejen z křesťanského/bi­blického pohledu, ale i z hlediska filozofického, ekologického a dalších.

Kromě pravidelných bohoslužeb účastníci kongresu objevovali i krásy Českomoravského pomezí. Kromě památek města Svitav navštívili mj. Poličku a místní Centrum Bohuslava Martinů i zámek a rodný dům Bedřicha Smetany v Litomyšli.

účastníci kongresu na výletě v Poličce

8. srpna se v kostele Navštívení Panny Marie na svitavském hlavním náměstí konal veřejný koncert duchovní hudby zpívané v češtině i esperantu, na níž se představil emeritní operní sólista a čestný člen ČES pan Miroslav Smyčka.

O akci natočila regionální televize CMS TV zajímavou několikaminutovou videoreportáž – VIZ ZDE.

Účastníci akce odjížděli domů plni pozitivních dojmů z programu a celkové atmosféry akce i z místa konání.

Na rok 2014 je plánován společný kongres KELI a IKUE (katolické unie) v městě Tridentu v Itálii.

padv