„S esperantem kolem světa“ – nová tematická výstava

09.12.2015 16:00 - 07:28

Organizátor:

Popis akce:

26.9. byla zahájena nová celoroční tematická výstava, s podtitulem „Alternativní formy cestování a poznávání cizích zemí a kultur“. Co všechno na ní můžete spatřit a dozvědět se?Nejen pro úplné začátečníky můžete být zajímavý hned úvodní panel

„Jak nalézt přátele v zahraničí“

Ten představuje nejenbezplatný výukový portál Lernu.net s komunitou studentů z mnoha zemí, ale i různé sociální sítě, servery, korespondenční i skypové služby, které umožňují nalezení osobních kontaktů. Jsou zde doporučeny i mezinárodní pobytové akce v ČR a na Slovensku, které jsou vhodné právě pro začátečníky a mírně pokročilé. Esperanto má své uživatele ve více než 120 zemíchh světa. A díky osobním kontaktům jeho prostřednictívm tyto země poznat určitě lépe a více „zevnitř“ …

Akce a setkání všeho druhu

Další panely představují konkrétní formy cestování s esperantem v mnoha jeho formách. Každoročně se ve světě konají stovky různých akcí a setkání pro různé věkové, profesní a zájmové skupiny, od těch komorních a neformálních až po velké mezinárodní kongresy. Jejich společným pojítkem je otevřená přátelská atmosféra a především možnost přímé plynné komunikace bez potřeby sluchátek a tlumočníků. Mezinárodní setkání nabízejí možnost nekonzumně trávit dovolenou a volný čas – umožňují účastníkům sami aktivně přispívat do společného programu a podporují tak spontánní interkulturní výměnu mezi příslušníky různých národů. Zvláštní panel je věnován i cestování v rámci kulturních a dobrovolnických projektů (např. v Nizozemí, Německu, Číně či Brazílii).

Individuální cestování – za přáteli, či prostřednictvím bezplatné ubytovatelské služby v soukromí

Výstava nabízí konkrétní příklady cest členů ČES (Českého esperantského svazu, z.s.) např. do Francie, Švýcarska, na Ukrajinu, do Nepálu či Singapuru.

Aplikace esperanta v cestovním ruchu vám může přinést mj. možná překvapující informace o esperantských verzích webů obcí a měst či hotelů i o propagaci Pardubického regionu i památek ČR na Wikipedii (články v esperantu, zejména o lokalitách mezinárodně méně známých, bývají často podrobnější než německé či anglické).

Nejen sběratele-filokartisty může zaujmout panel

„Svět na dobových pohlednicích z esperantské korespondence“, který představuje kolorované maloformátové pohlednice z celého světa z let 1905–1939, pocházející ze sbírek muzea a kurátorky výstavy Pavly Dvořákové.Naleznete zde zajímavé exponáty místopisné i etnografické z mnoha zemí Evropy, ale také z Japonska či Havajských ostrovů.

Panel „Kuriozity“ obsahuje zajímavosti k tématu, které se tzv. „jinam nevešly“. Mj. zde naleznete informaci o japonské železniční trati, která nese originální názvy v esperantu podle ve světě známé vícekrát zfilmové pohádky „Noc galaktické železnice“.

Ve stolových vitrínách návštěvníci naleznou vybrané ukázky z velkého množství existujících turistických prospektů z ČR i zahraničí (počínaje průvodcem po Praze z r. 1908 až po současnost) a sběratelské materiály s cestovatelskou tematikou, dokumentující historii esperantského hnutí .

Klub přátel esperanta ve Svitavách, který se dobrovolnicky aktivně podílí na provozu Muzea esperanta, se prezentuje formou obnovené stolové vitríny, představují ve zkratce jeho rozmanitou činnost, mezinárodní kontakty a akce jak pro esperantisty, tak pro širokou veřejnost. Nechybí ani pohled na nelehké „nahlížení za železnou oponu“ v období minulého režimu. V dalších vitrínách členové klubu (zejména M.Minářová, L.Dvořáková, D.Martinková a M.Nárožný) představují zajímavé ukázky ze své zahraniční korespondence a osobních setkání i suvenýry z cest. Zastoupeny jsou mj. Finsko, Polsko, Island, Čína, Kuba, Mexiko a další země.

Obdobné suvenýry a obrazovou dokumentaci ze svých cest k esperantských přátelům vystavují i další členové ČES: Kvido Janík ze Šumperka (Čína, Vietnam, Jihoafrická republika a Střední a Latinská Amerika), Pavel Polnický z Poděbrad (USA, jihovýchodní Asie); Zdenka Novotná z blízké České Třebové představuje svou sbírku krojovaných panenek z celé Evropy i Japonska i fotografie z cest po Evropě se žáky svého dětskéh kroužku.

Ve výstavní části věnované literatuře je kromě aktualizované všeobecné části expozice nově připravena část věnovaná cestovatelské literatuře a knihám z oblasti cestovního ruchu.

Jsou zde vystaveny nejen překlady „klasiků“ (např. „Cesta kolem světa za 80 dní“ od Julese Verna či „Expedice Kon-Tiki“ od Thora Heyerdahla), ale i současná díla. Dále jsou k vidění unikátní knihy ze 20. a 30. let o cestách kolem světa prostřednictvím esperanta, psané přímo v esperantu, i některé z těch novějších, které do češtiny překládá paní Jindřiška Drahotová z Mladé Boleslavi; je zastoupena i literatura z produkce nakladateství KAVA-PECH Dobřichovice (mj. i pětijazyčný ekoturistický slovník, který je pro příp. zájemce rovněž k zakoupení). Je zde představeno i několik titulů z unikátní mezinárodní knižní série „Východ – Západ“, která je příspěvkem esperantského hnutí k programu UNESCO pro vzájemné studium a oceňování kultur a jejímž cílem je zveřejňovat stěžejní literární díla národních kultur celého světa. Vrámci projektu dosud vyšlo více než 50 publikací a přispěla do něho esperantská nakladatelství z 20 zemí.

Celou výstavu doplňují i zajímavé fotografie z cest po Asii od Petra Chrdleho (Čína, Korea, Japonsko) a Pavla Polnického (Singapur a Malajsie), které pěkně kontrastují mj. s přírodními záběry z „Putování za všemi odstíny zelené“ od Oldřicha A. Fischera z Brna.

Nechybí ani veliká nástěnná mapa světa tištěná v esperantu. Oko potěší i obrázky originálních marcipánových děl s cestovatelskými náměty- jejich autorkou je Anna Vyšinková z Vracova, lektorka tvůrčí dílny Marcipánové Vánoce, který každou druhou adventní neděli přivede do Muzea esperanta přes tisícovkou návštěvníků.

Další ukázky exponátů si můžete prohlédnout v naší FOTOGALERII!

Realizace výstavy a celodenního programu vernisáže proběhla s finanční podporou Pardubického kra­je.

Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do pátku (9–12 a 13–17h) Vstupenky v ceně pouhých 10,– Kč je třeba zakoupit nikoliv v Ottendorferově domě, ale prostější budově Městského muzea a galerie + V podvečerních a večerních hodinách (i v sobotu odpoledne!) rovněž přímo před vstupem do našeho muzea v čajovně a kavárně Namaste!

Pokud se nás rozhodnete navštívit s malými ratolestmi, mohou se zde zabavit kreslením či omalovánkami s cestovatelskou tematikou či skládáním puzzlí!

Máte-li zájem o speciální průvodcování od Klubu přátel , příp. o interaktivní program pro skupinu (dětí či dospělých)s pro­mítáním, kontaktujte nás prosím na adrese muzeum (zavináč) esperanto.cz!

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Jménem Muzejní a výstavní skupiny ČES

PhDr. Pavla Dvořáková, kurátorka výstavy