Muzejní noc s esperantem 2023

19.05.2023 17:00 - 20:00

Organizátor:

Popis akce:

Tato tradiční akce proběhne v roce 2023 nikoliv ve Svitavách, ale v Čáslavi, která má také souvislost se vznikem esperantského hnutí v českých zemích. Jste srdečně zváni 19. května do místního Městského muzea. Jaký program je pro vás připraven?Na 17. až 20. hodinou pro vás aktivní člen muzejní skupiny Muzea esperanta Petr Chrdle, majitel nakladatelství KAVA-PECH, má připravenu

  • přednášku o Eli Urbanové, čáslavské rodačce a významné esperantské básnířce, která by se v loňském roce byla dožila 100 let
  • výstavku publikací nakladatelství KAVA-PECH v esperantu
  • stručný úvod do jazyka esperanto

Pro děti je zároveň připravena hra v muzejních expozicích.

VSTUP VOLNÝ

Místo konání: Městské muzeum, Husova 291, Čáslav

Web muzea

Poloha na mapě

Historické město Čáslav určitě stojí za návštěvu – v odpoledních hodinách můžete navštívit jeho pamětihodnosti nebo stálé a současné expozice Městského muzea.

Příznivci esperanta mohou při procházce městem vidět, kam docházel na gymnázium (každý den pěšky 6 km) autor první učebnice esperanta pro Čechy, polyglot František Vladimír Lorenc ze svého rodiště ve Zbyslavi.

Město je dobře dostupné ze všech směrů i vlakem (na trati Kolín – Havlíčkův Brod).

Viz Fotogalerie z akce Pocta géniovi F. V. Lorencovi v Čáslavi, Vrdech a Zbyslavi v červenci 2018

Těšíme se na vaši návštěvu!

  • padv-