Ve Svitavách proběhla mezinárodní konference na téma „Sci-fi a roboti“

20.09.2012 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

Ve dnech 14.-20.7.2012 se uskutečnila 25. mezinárodní esperantská konference kulturní organizace OSIEK, která do Svitav přilákala přes 60 účastníků ze 13 zemí Evropy a z USA. Regionální internetová televize CMS o celé konferenci natočila zajímavou asi sedmiminuvou videoreportáž, kterou můžete zhlédnout ZDE. Průřezová fotogalerie z celé akce je k dispozici ZDE.

Za českou stranu akci zorganizovali člen OSIEK a majitel nakladatelství KAVA-PECH dr. Petr Chrdle a svitavský Klub přátel esperanta, v součinnosti s městem Svitavy.

Slavnostního zahájení koference v kulturním sále Ottendorferova domu se 15. července zúčastnili i starosta Svitav David Šimek, radní Pardubického kraje Jana Pernicová a ředitelka svitavského Městského muzea a galerie Blanka Čuhelová.

Na pestrém programu šestidenní akce byly v první řadě přednášky a prezentace na téma sci-fi: „Bratři Čapkové a termín robot“ (Petr Chrdle),„Tvorba bratrů Strugackých“ (Michael Bronštejn, Rusko), „Jak komunikovat s ošetřujícími roboty“ (Mélanie Maradan, Švýcarsko),„Budou roboti inteligentnější než lidé?“ (Toon Witkam, Nizozemí), „Knižní sci-fi editce SFEROJ“ (Miguel Gutiérrez Adúriz, Španělsko) a další. Vzácným hostem byl István Nemere z Maďarska, známý autor sci-fi románů přeložených do řady jazyků, včetně češtiny. Ne všem jeho fanouškům je možná známo, že je i výborný esperantista – na konferenci prezentoval jedno ze svých děl „Terra“, jedno z těch napsaných původně v esperantu, obsahujcí pro lidstvo stále aktuální závažné poselství.

Přednáškový program probíhal v Muzeu esperanta, takže účastníci konference se mohli zároveň seznámit i s novou celoroční expozicí na téma 125 let esperanta, zahrnující i obsáhlou prezentaci vývoje esperantské literatury – nechybí ani speciální vitrína věnovaná publikacím vydaným v rámci organizace OSIEK a (vědecko)fantas­tické literatuře v esperantu.

Libuše Dvořáková, předsedkyně svitavského Klubu přátel esperanta, na úvod konference seznámila přítomné s prezentací turistických zajímavostí Pardubického kraje. Kromě poznávání architektonických a přírodních krás města Svitav a okolí (proběhlo celkem 5 programů – pěší prohlídka centra Svitav, návštěva svitavského Městského muzea a galerie, autobusové výlety do Litomyšle a Moravské Třebové a pěší túra k pramenům řeky Svitavy) byl program věnován i hudbě, divadlu a literatuře.

Ve čtvrtek 19. července proběhla ve svitavském divadle TRÁM světová premiéra esperantské verze Čapkova sci-fi dramatu R.U.R.. Hru nastudovali studenti ze svitavského DOcela MAlého divadla pod vedením paní Blanky Obloukové a s hereckou účastí členů ČES Jana Řepy a Jána Bobrika. Zde můžete zhlédnout videoukázku z divadelního vystoupení. K dispozici je rovněž fotogalerie z představení.

Zároveň vám nabízíme ukázky z některých vystoupení ze dvou kulturních večerů, které proběhly 16. července v sále Ottendorferova domu a 18. července v divadle TRAM. Na nich se představili zejména

  • známá ruská skladatelka, pedagožka, klavíristka a pěvkyně elena Puchova se svým synem Dmitrijem Dovžikem

(skladby Karavelo (Karavela), Vi estas la amo (Ty jsi láska) či Ĝis (Nashle)).

  • ruský písničkář a překladatel Michael Bronštejn

(básen Hamlet od Borise Pasternaka, píseň Nepříteli můj)

  • emeritní operní sólista Miroslav Smyčka

Ukolébavka z opera Hubička od Bedřicha Smetany, La Paloma

Organizace OSIEK rovněž pořádala v rámci koference své plenární zasedání a z 5 soutěžních publikací vybrala tajným hlasováním členů jednu, která získala Cenu OSIEK. Pro rok 2012 cenu získal István Ertl za svůj překlad knihy z prostředí koncentračního tábora „Sensorteco“ (Bezvýchodnost) od maďarského autora, nositele Nobelovy ceny za literaturu Imreho Kertézse.

Účastníci se rovněž seznámili s výsledky projektu „Karel Čapek“ realizovaného Českým esperantským svazem – bylo představeno zbrusu nové CD (zvukové ukázky z překladu Čapkových děl, mj. např. z Knihy apokryfů či Věci Makropulos) a CD-ROM s kompletními nahrávkami “Povídek z jedné kapsy“ doplněnými z didaktických důvodů i texty v esperantu a českém originálu.

V rámci konferenci rovněž proběhla v kostele sv. Jiljí ekumenická bohoslužba a v parčíku poblíž nádraží zasazen pamětní kámen vedle esperantské lipky. V oddychové části programu nechybělo ani promítání v esperantu namluvených či otitulkovaných filmů či společné večerní muzicírování.

Paralelně s programem konference probíhaly i intenzívní jazykové kurzy esperanta pro začátečníky a mírně pokročilé, které vedl zkušený a v zahraničí velmi žádaný učitel Stano Marček ze Slovenska (mj. bývalý manažer známé slovenské skupiny TEAM, která dříve vydala i své písně v esperantu a právě díky nim mohla absolvovat turné po Velké Británii – viz např. Reklamo al silento (Reklama na ticho), Eta ŝtormo nokta (Malá nočná búrka aj.)

Atmosféra na akci byla výborná a účastníci odjížděli – soudě dle jejich sponánních reakcí – velmi spokojeni, pokud jde o úroveň programu, místa konání i poskytnutých služeb. O konferenci a Svitavách se již objevilo vícero zpráv článků v zahraničním tisku, proto doufejme, že tato akce která byla přínosná pro esperantské hnutí, zároveň i Svitavám přinese další nové návštěvníky, nejen z řad esperantistů, ale i jejich příbuzných, přátel a známých.

Pavla Dvořáková