Jak proběhla Muzejní noc 2015

15.07.2015 16:00 - 16:01

Organizátor:

Popis akce:

Do společného programu jsme přispěli nejen besedou o sběratelství, ale i aktivní účastí ve večerním historickém programu ve společenském sále Ottendorferova do­mu.

V pátek 15. června 2015 proběhla ve Svitavách Muzejní noc s pestrým programem, jehož část probíhala i v prostorách našeho muzea.

Od 16 hodin se u nás uskutečnila beseda s Janem Richtrem, předsedou svitavské Asociace Brontosaurus, která v našem muzeu již několikátý rok pravidelně pořádá cestopisné čtvrtky. Jan Richtr se ale tentokrát představil nikoliv jako ekolog či cestovatel, ale jako vášnivý a pečlivý sběratel doslova „všeho možného“ – ne náhodou se stal nejaktivnějším přispěvatelem do naší letošní tematické výstavy „SBĚRATELSTVÍ A ESPERANTO“. S účastníky se podělil o své cenné zkušenosti z oblasti svého koníčka.

Hosté se mohli zdarma seznámit s exponáty sběratelské výstavy, které pocházejí ze 40 zemí světa (od filatelie a pohlednic, přes odznaky, numismatiku, samolepky a kalendáříky, po krojované panenky, pivní tácky, žetony z geocachingu, telefonní karty a obaly od čajů, a nezvykle i od pudingů či jogurtů).

Výstavu je možno navštívit po celé léto až do 15. září! (Pozor: vstupenky 10,– je třeba zakoupit v pokladně Městského muzea a galerie!)

Členové svitavského Klubu přátel esperanta se večer představili dvakrát před diváky v nabitém společenském sále Ottendorferova domu. Tentokrát s nimi vystoupil i kolega Jan Řepa z jihočeských Netolic (který již hrál se svitavským divadelním souborem DOMA v esperantské adaptaci Čapkovy hry R.U.R.), jenž zdárně ztvárnil roli samotného Valentina Ottendorfera (na foto vpravo).

V rámci svého krátkého pobytu ve Svitavách Jan Řepa rovněž nadaboval v esperantu komentář k filmu „Svitavy – otevřené město a město v pohybu“. Projekt vzniká ve svitavském studiu CMS ve spolupráci mezi městem Svitavy (s finanční podporou starosty Davida Šimka), Českým esperantským svazem a svitavským Klubem přátel esperanta. DVD s prezentací Svitav je připravováno pro propagaci v rámci jubilejního 100. Světového kongresu esperanta v Lille, který začne 25.7.2O15 v severofrancou­zském Lille a na nějž je přihlášeno přes 2500 účastníků z 81 zemí světa. Film představíme v naší příští aktualitě.

  • padv-