Knihovna
Kalendář

Podle oficiálního názvu Podzimmí, astronomicky spíše „Baboletní“ setkání v našem muzeu se bude konat od 4. do 6. září 2020. V letošním roce neproběhne obvyklá vernisáž nové výstavy, neboť z důvodu koronavirové krize a uzavření muzea současné výstavy mohlo vidět málo návštěvníků. Nicméně je pro vás připraven zajímavý vzdělávací, kulturní a výletní program a zejména možnost potkat zde své staré, ale i nové přátele.

více... | 28. 08. 2020

Po uzavření z důvodu celostátního vládního nařízení je muzeum opět otevřeno a srdečně vás zve k návštěvě! Přijďte se přesvědčit, že esperanto a mezinárodní společenství jeho uživatelů zdaleka není záležitostí minulosti a že znalost tohoto jazyka skýtá mnohé výhody, přestože se nestalo druhým jazykem pro každého …

více... | 16. 06. 2020

Přehled přináší celkem 125 odkazů na stěžejní články v češtině a na fotogalerie s českými popisky mapující činnost muzea v daném období. Články o výstavách jsou doplněny i odkazy na příslušné fotogalerie. Zároveň je připravován obdobný přehled článků psaných v esperantu, který není obsahově identický.

více... | 15. 02. 2020

Den narozenin Dr. Zamenhofa (15.12.1859–14.4.1917) je příznivci esperanta a jeho myšlenky po celém světe slaven jak o Zamenhofův den či Den esperantské knihy. Se Zamenhofovým životem a dílem se můžete seznámit i na naší současné výstavě Člověk proti Babylonu, kterou můžete ještě navštívit do 27. prosince, než se dočasně uzavře z důvodu rekonstrukčních prací v Ottendorferově domě. V našem článku nabízíme našim návštěvníkům alespoň několik virtuálních aktualit a zajímavostí k tématu.

více... | 16. 12. 2017

Esperantisté prokazatelně žijí ve více než 120 zemích celého světa. Mnozí, kteří měli právě cestu do České republiky a dozvěděli se o existenci našeho muzea, si jeho návštěvu nenechali ujít. Foto z některých návštěv v r. 2010 můžete vidět zde.

více... | 1. 07. 2010

Čtvrtá výstava byla věnována kreslenému humoru a prezentovala zejména celoživotní dílo známého českého kreslíře, karikaturisty a dlouholetého esperantisty Pavla Raka, zeměřené mj. i na téma mezinárodního (ne)dorozumění. Fotografie výstavy můžete zhlédnout zde, foto z programu vernisáže jsou k vidění zde.

více... | 12. 06. 2010

7.-9. října 2009 se v muzeu uskutečnila výroční konference Českého esperantského svazu. Tradiční setkání nejen českých esperantistů bylo věnovano hodnocení dosavadní a plánování další činnosti, ale také vzdělávání, kultuře a zábavě.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde

více... | 10. 10. 2009

Třetí výstava se konala od 9. října 2009 do května 2010. Foto z výstavy můžete vidět zde

více... | 9. 10. 2009

V srpnu 2009 ožilo muzeum celotýdenní akcí EKOTUR – tradičním mezinárodním esperantským setkáním, pořádaným pokaždé v jiném místě České republiky. Doprovodnou fotogalerii k článku můžete zhlédnout zde.

více... | 1. 09. 2009

V sobotu 28.března 2009, souhrou okolností právě v den narozenin otce myšlenky mezinárodního jazyka Jana Amose Komenského, se konala v Ottendorferově domě vernisáž druhé výstavy „Esperanto a mládež“ a expozice ke 40. výročí založení Českého esperantského svazu.
Foto z akce si můžete prohlédnout zde.

více... | 28. 03. 2009