Biblioteko
Biblioteko

Superrigardo pri ĉefaj artikoloj aŭ son- aŭ videoregistraĵoj aperintaj en eksterlandaj, resp. eksterĈEA-aj Esperanto-gazetoj, prelegkolektoj aŭ retejoj

2021

Miroslav Malovec – Esperantaj eldonejoj kaj bibliotekoj – virtuala prelego de Esperantista Klubo en Brno, 26.1.2021, entenas ankaŭ informojn pri la ĈEA-Biblioteko, situanta en la Esperanto-Muzeo – aperis en la Jutuba kanalo de la EKB kaj en la muzea paĝo ĉe Ipernitio

2020

Daria Slonova – Teo, amo kaj mondo – video pri la muzea ekspozicio kaj teoceremonio, okazinta en januaro 2020 – Jutuba videokanaolo E@I, 4.3.2020

2019

MALOVEC, Miroslav – Nova ekspozicio en la Esperanto-muzeo, La Ondo de Esperanto 2019, n-ro 10, p. 22–23

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – Dek jaroj de la Esperanto-Muzeo en Svitavy (2) – Eta resumo kaj bilanco de la revoj kaj realeco, La Ondo de Esperanto, 2019, n-ro 5, p. 35–41

2018

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – Dek jaroj de la Esperanto-Muzeo en Svitavy (1) – Sondo en la historion, aŭ: kiel realiĝas la revoj, La Ondo de Esperanto, 2018, n-ro 11, p. 41–44

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – Jubilea festo en la Esperanto-Muzeo en Svitavy, La Ondo de Esperanto, 2018, n-ro 10, p. 24

HÝBLOVÁ, Libuše – artikolo pri dekjariĝo de la muzeo por Esperanto Aktuell 2018, n-ro 6

HÝBLOVÁ, Libuše – Dekjariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy, Revuo Esperanto, 2018, n-ro 11, p. 227

VAJS, Ján – Internacia Muzea Seminario en Svitavy, Esperantisto Slovaka, 2018, n-ro 3, p. 13

KAŠČÁK, Pavol – Internacia Renkontiĝo de la Klubo de Amikoj de Esperantoj en Svitavy okazinta en la Esperanto-Muzeo – Jutuba videokanalo Pably11 16.8.2018

CHRDLE, Petr – Invito al Esperanto-muzeo en Svitavy, Dia Regno, 2018, n-ro 2, p. 43–45

Moser en Svitavy kaj Ekspozicio Homo kontraŭ Babelo, redakcio de Esperanto.ber­lin.de, marto 2018

2017

DVOŘÁKOVÁ, Libuše – Internacia renkontiĝo en Svitavy, La Ondo de Esperanto, 2017, n-ro 11, p. 30

GABALDA, Liba – Nova ekspozico en Svitavy, Informilo de AEH, 2017, n-ro 7–8

GABALDA, Liba Nova ekspozicio en Svitavy, Venezuela Stelo, 2017, n-ro 88, p.12

Moser pri Svitavy kaj La Homo kontraŭ Babelo, Esperanto.berlin.de

CHRDLE, Petr – La Homo kontraŭ Babelo, La Ondo de Esperanto, 2017, n-ro 7, p. 28

CHRDLE, Petr – En Svitavy kontraŭ Babelo la revuo Esperanto Aktuell, 2017, n-ro 4, p. 6

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – Apliko de informaj teknologioj en la Esperanto-muzeo de Svitavy. En: Avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado. Prelegkolekto de KAEST 2016. Red. S. Košecký. Modra: E@I, 2017. p. 303–318.

2016

CHRDLE, Petr – Esperanto-muzeo en Svitavy videoprelego dum KAEST 2014 (publikigite 9.2.2016) daŭro 1:03:09

2015

CHRDLE, Petr – La Esperanto-muzeo kaj biblioteko en Svitavy. En: Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon. Prelegkolekto de KAEST 2014.Por E@I Partizánske: ESPERO, 2015, pp. 41–51.

A world of languages and written culture. Museums, websites, celebrations and monuments. Centre for Norwegian Language and Literature Ørsta 2015 – prezento de nia muzeo en la angla lingvo(p.21)

Eŭropa Bulteno (aŭgusto 2015, p. 13) – pri la nova filmo pri Svitavy

La Gazeto (presorgano de OSIEK) – pri la urbo kaj pri la muzeo

La Ondo de Esperanto (pri nova ekspozicio)

Ret.info (pri preparo de nova ekspozicio)

2014

Esperantisto slovaka 2014/1/15

Aŭstraliaj Esperantistoj 2014/159/.5

Retejo de Ĉina Radio Internacia

Esperanto en Danio 2014/2/19

Esperantomova­do.blogspot.bz (Brazilo)

Esperanta Numismatiko , 2014, n-ro 2, p. 19–20

2013

Esperantomovado en landoj de Eŭropa unio ĉirkaŭ la jaro 2010. Redaktis: Zlatko Tiŝljar. Eŭropa Esperanto-Unio: Bruselo, 2013, p.21–22.

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – Esperanto-Muzeo en Svitavy festis sian kvinjariĝon, Zagreba esperantisto 2013, n-ro 4, p. 116–117

Esperantisto slovaka 2013/4/9–11

2012

Muzea nokto en Svitavy fotaĵoj kaj intervjuo kun Pavla Dvořáková en retejo de Ĉina Radio Internacia 2012/06/27

Intervjuo kun Petro Chrdle, organizanto de OSIEK-Konferenco en Svitavy en programo de la Pola Radio 2012/05/15

2011

Esperanto Aktuell (Germanio) 2011/6/3

Libera Folio junio 2011

Vikimanio – nun en Esperanto – intervjuo de Chuck Smith kun Pavla Dvořáková pri Vikimanio en Svitavy, Libera Folio 19.9.2011

2010

Eŭropa bulteno 2010/10/3

Esperanto Aktuell 2010/6/20–21

Informilo de Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj

2009

Revuo Esperantologio / Esperanto Studies: CHRDLE, Petr. Historio kaj planoj de nova Esperanto-Muzeo en Svitavy. Esperantologio / Esperanto Studies 4 (2009), 93–102

DVOŘÁKOVÁ, Libuše – HÝBLOVÁ, Libuše – La Esperanto-muzeo en Ĉeĥio, Kajeroj el Sudo, 12 (79), pp. 4–7

Retejo de Flandra Esperanto-Ligo 2009

Internacia fervojisto

Ĉina Radio Internacia

Gazeto Juna Amiko 2009/1/30–31

Nordhungaria Informo

AVENO (Verduloj), p. 2

Esperanto Le Mans (Francio)

2008

Gazeto Starto (ĉeforgano de ĈEA) 2008 – aparta numero dediĉita al la muzeo

Libera Folio 2008

Magazino Mikrofone (Ĉinio), p.11

El popola Ĉinio

Blogo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo

RADIOELSENDOJ: Pola radio 13.6.2014

Pri Muzea nokto 2012 Verda Stacio

Videofilmoj pri la muzeaj aktivecoj: (nur esperantlingvaj):

Muzea nokto 2013 – el inaŭguro de la ekspozicio Esperanto kaj muzoj kun kankan-danco

VIDEORETEJOJ:

Tubtutorials.com

Vidchilli.com

Video.Scooter­web.com

CrazyMotion.net


Soubory
jpg Esperanto-Aktuel-2010-6-20.jpg (1.14 MB)
jpg Esperanto-Aktuel-2010-6-21.jpg (1.15 MB)
pdf La Ondo de Esperanto-2018-10-p.24.pdf (259.78 kB)
pdf La Ondo de Esperanto 2019-5-p. 35.41.pdf (576.18 kB)
pdf La Odo de Esperanto,-2018-11-p-41-44.pdf (423.38 kB)
pdf Zagreba esperantisto 2013-4- p. 116.117.pdf (269.02 kB)
pdf La Ondo de Esperanto_2017-7-p.28.pdf (880.83 kB)
pdf dvorakova_apliko-de-informaj-teknologioj-en-ems_kaest-prelegaro_2017.pdf (822.86 kB)
jpg La Ondo de Esperanto_2019-10-22.23.jpg (307.64 kB)