Biblioteko
Biblioteko

2018

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – Jubilea festo en la Esperanto-Muzeo en Svitavy, La Ondo de Esperanto, 2018, n-ro 10, p. 24

CHRDLE, Petr – Invito al Esperanto-muzeo en Svitavy, Dia Regno, 2018, n-ro 2, p. 43–45

2017

GABALDA, Liba – Nova ekspozico en Svitavy, Esperanto-aeh.eu

La Homo kontraŭ Babelo, Esperanto.ber­lin.de

CHRDLE, Petr – La Homo kontraŭ Babelo, La Ondo de Esperanto 2017, n-ro 7, p. 28

CHRDLE, Petr – En Svitavy kontraŭ Babelo la revuo Esperanto Aktuell 2017, n-ro 4, p. 6

DVOŘÁKOVÁ, Pavla. Apliko de informaj teknologioj en la Esperanto-muzeo de Svitavy. En: Avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado. Prelegkolekto de KAEST 2016. Red. S. Košecký. Modra: E@I, 2017. pp. 303–318.

2016

Petr Chrdle – Esperanto-muzeo en Svitavy videoprelego dum KAEST 2014 (publikigite 9.2.2016) daŭro 1:03:09

2015

A world of languages and written culture. Museums, websites, celebrations and monuments. Centre for Norwegian Language and Literature Ørsta 2015 – prezento de nia muzeo en la angla lingvo(p.21)

Eŭropa Bulteno (aŭgusto 2015, p. 13) – pri la nova filmo pri Svitavy

La Gazeto (presorgano de OSIEK) – pri la urbo kaj pri la muzeo

La Ondo de Esperanto (pri nova ekspozicio)

Ret.info (pri preparo de nova ekspozicio)

2014

Esperantisto slovaka 2014/1/15

Aŭstraliaj Esperantistoj 2014/159/.5

Retejo de Ĉina Radio Internacia

Esperanto en Danio 2014/2/19

Esperantomova­do.blogspot.bz (Brazilo)

Esperanta Numismatiko 2014/2/19–20

2013

Esperantomovado en landoj de Eŭropa unio ĉirkaŭ la jaro 2010. Redaktis: Zlatko Tiŝljar. Eŭropa Esperanto-Unio: Bruselo, 2013, p.21–22.

Zagreba esperantisto 2013/4/116–117

Esperantisto slovaka 2013/4/9–11

2012

Muzea nokto en Svitavy fotaĵoj kaj intervjuo kun Pavla Dvořáková en retejo de Ĉina Radio Internacia 2012/06/27

Intervjuo kun Petro Chrdle, organizanto de OSIEK-Konferenco en Svitavy en programo de la Pola Radio 2012/05/15

2011

Esperanto Aktuell (Germanio) 2011/6/3

Libera Folio junio 2011

Libera Folio septembro 2011

2010

Eŭropa bulteno 2010/10/3

Esperanto Aktuell 2010/6/20–21

Informilo de Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj

2009

Revuo Esperantologio / Esperanto Studies: CHRDLE, Petr. Historio kaj planoj de nova Esperanto-Muzeo en Svitavy. Esperantologio / Esperanto Studies 4 (2009), 93–102

Retejo de Flandra Esperanto-Ligo 2009

Internacia fervojisto

Gazeto Kajeroj el la Sudo (Hispanio) Gazetoteko Lanti

Ĉina Radio Internacia

Gazeto Juna Amiko 2009/1/30–31

Nordhungaria Informo

AVENO (Verduloj), p. 2

Esperanto Le Mans (Francio)

2008

Gazeto Starto (ĉeforgano de ĈEA) 2008 – aparta numero dediĉita al la muzeo

Libera Folio 2008

Magazino Mikrofone (Ĉinio), p.11

El popola Ĉinio

Blogo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo

RADIOELSENDOJ: Pola radio 13.6.2014

Pri Muzea nokto 2012 Verda Stacio

Videofilmoj pri la muzeaj aktivecoj: (nur esperantlingvaj):

Muzea nokto 2013 – el inaŭguro de la ekspozicio Esperanto kaj muzoj kun kankan-danco

VIDEORETEJOJ:

Tubtutorials.com

Vidchilli.com

Video.Scooter­web.com

CrazyMotion.net


Soubory
jpg Esperanto-Aktuel-2010-6-20.jpg (1.14 MB)
jpg Esperanto-Aktuel-2010-6-21.jpg (1.15 MB)
pdf La Ondo de Esperanto-2018-10-p.24.pdf (259.78 kB)