Biblioteko
Biblioteko

Dětská literatura v esperantu / Porinfana literaturo en Esperanto

U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví 2. dubna, vám přinášíme malou virtuální expozici knih pro děti a mládež, jak přeložených do esperanta z různých jazyků, tak i původně v esperantu vytvořených. Nechybí zde Hobit, Pipi Dlouhá Punčocha, Medvídek Pú, Malý princ či Asteriks. Okaze de la Internacia tago de la porinfana literaturo, solenata la 2-an de aprilo, ni alportas al vi etan virtualan ekspozicion de libroj por infanoj kaj junularo, kaj tradukitaj al esperanto el diversaj lingvoj, kaj origine verkitajn en Esperanto. Ne mankas ĉi-tie Hobito, Pipi Ŝtrumpolonga, Winnie la Pu, Eta princo aŭ Asterikso.

Miniatura Winnie la Pu kaj libroj de Ast
Winnie la Pu kaj libroj de Ast
Miniatura Pipi Ŝtrumpolonga
Pipi Ŝtrumpolonga
Miniatura Fabeloj de Andersen
Fabeloj de Andersen
Miniatura Fabeloj de fratj Grimm sur KD
Fabeloj de fratj Grimm sur KD
Miniatura Eta princo
Eta princo
Miniatura Pinokjo
Pinokjo
Miniatura La Mirinda Sorĉisto de Oz
La Mirinda Sorĉisto de Oz
Miniatura Jannsen - Muminvalo
Jannsen - Muminvalo
Miniatura Fabloj de Ezopo
Fabloj de Ezopo
Miniatura Lessing -Fabloj
Lessing -Fabloj
Miniatura La aventuroj de Alico en Mirla
La aventuroj de Alico en Mirla
Miniatura La eta sorĉistino
La eta sorĉistino
Miniatura Kipling - Krabo, kiu ludis kun
Kipling - Krabo, kiu ludis kun
Miniatura Ukrainaj popolfabeloj
Ukrainaj popolfabeloj
Miniatura Japanaj fabeloj
Japanaj fabeloj
Miniatura Asterikso ĉe olimpikaj ludoj
Asterikso ĉe olimpikaj ludoj
Miniatura Asterikso kaj Kleopatra
Asterikso kaj Kleopatra
Miniatura Tinĉjo en Tibeto
Tinĉjo en Tibeto
Miniatura Tinĉjo - La Nigra insulo
Tinĉjo - La Nigra insulo
Miniatura Gastono
Gastono
Miniatura Robinsono Kruso
Robinsono Kruso
Miniatura Sienkiewicz - Tra dezerto kaj
Sienkiewicz - Tra dezerto kaj
Miniatura Verne - Ĉirkaŭ la mondo dum 80
Verne - Ĉirkaŭ la mondo dum 80
Miniatura May - OSvobození
May - OSvobození
Miniatura Tolkien - Hobito
Tolkien - Hobito
Miniatura Malovec - Poemetoj por infanoj
Malovec - Poemetoj por infanoj
Miniatura Paolo, lernanto de Leonardo da
Paolo, lernanto de Leonardo da
Miniatura Ĵim la Migrulo
Ĵim la Migrulo
Miniatura Bártlová - La panja fabelputet
Bártlová - La panja fabelputet
Miniatura Foglar .- Knaboj de la Kastorr
Foglar .- Knaboj de la Kastorr
Miniatura Tri nigraj ŝipoj (el la german
Tri nigraj ŝipoj (el la german
Miniatura Pétigny - Ĉio fareblas (el la
Pétigny - Ĉio fareblas (el la
Miniatura Silverstein - La bona arbo (el
Silverstein - La bona arbo (el
Miniatura Kenton - Kenton . Rajmondo kaj
Kenton - Kenton . Rajmondo kaj
Miniatura Mia vojo (el la hispana - Kost
Mia vojo (el la hispana - Kost
Miniatura Maironis - Juraite kaj Kastyti
Maironis - Juraite kaj Kastyti
Miniatura Sarastamo - Grafino (el la fin
Sarastamo - Grafino (el la fin
Miniatura Mänd - egemaljuna eterno (el l
Mänd - egemaljuna eterno (el l
Miniatura Usakiewicz - Kiel ĉiuj katetoj
Usakiewicz - Kiel ĉiuj katetoj
Miniatura Klobučar - Rakontoj sub la lit
Klobučar - Rakontoj sub la lit
Miniatura La novaj vestoj de la imperies
La novaj vestoj de la imperies
Miniatura Ora hakilo (el la ĉina)
Ora hakilo (el la ĉina)
Miniatura Rakontoj pri Afanti (el la ujg
Rakontoj pri Afanti (el la ujg
Miniatura Maruki - Pika en Hiroxsima -
Maruki - Pika en Hiroxsima -
Miniatura Bergstein - Venis vespero (el
Bergstein - Venis vespero (el
Miniatura Popova - rim-enigmoj (origina
Popova - rim-enigmoj (origina
Miniatura Nascimento - Magia ĉevaleto (o
Nascimento - Magia ĉevaleto (o
Miniatura Potts - Ni vagu kune (orig. en
Potts - Ni vagu kune (orig. en
Miniatura Jevsejeva - Donacetoj por infa
Jevsejeva - Donacetoj por infa
Miniatura Ŝevčenko-Striganova-Ŝipeto Nar
Ŝevčenko-Striganova-Ŝipeto Nar