Biblioteko
Biblioteko

Překlady světové beletrie v esperantu /Tradukoj de beletro en Esperanto

U příležitosti března – měsíce knihy přinášíme zejména neesperantské veřejnosti malou virtuální expozici, která představuje výběr z bohaté nabídky esperantské překladů celosvětové beletrie a dokládá tak nejen kulturní bohatství, ale i jazykovou vyspělost a plnoprávnost tohoto jazyka. Fotografie budeme doplňovat, článek na toto téma pro vás připravujeme. Okaze de marto – monato de la libro – ni alportas etan virtualan ekspozicion kun elekto de famaj beletraj verkoj tradukitaj al Esperanto.En la ĉeĥlingva versio por neesperantista publiko tio estas maniero por montri kulturan riĉecon kaj lingvan egalvalorecon de Esperanto. Pliajn librokolektojn kaj artikolon ni preparas.

Miniatura Čapek
Čapek
Miniatura Čapek
Čapek
Miniatura Hašek
Hašek
Miniatura Havel
Havel
Miniatura Otčenášek
Otčenášek
Miniatura Goethe
Goethe
Miniatura Schiller
Schiller
Miniatura Kafka
Kafka
Miniatura Hesse
Hesse
Miniatura Ende
Ende
Miniatura Shakespeare
Shakespeare
Miniatura Shakespeare
Shakespeare
Miniatura Shakespeare
Shakespeare
Miniatura Shakespeare
Shakespeare
Miniatura Shakespeare
Shakespeare
Miniatura Stevenson
Stevenson
Miniatura Hemingway
Hemingway
Miniatura Conan Doyle
Conan Doyle
Miniatura Orwell
Orwell
Miniatura Tolkien
Tolkien
Miniatura Rochefoucauld
Rochefoucauld
Miniatura Dumas
Dumas
Miniatura Saint Exupéry
Saint Exupéry
Miniatura Camus
Camus
Miniatura Simenon
Simenon
Miniatura García Lorca
García Lorca
Miniatura Borges
Borges
Miniatura García Marquez
García Marquez
Miniatura Coelho
Coelho
Miniatura Antologio latina
Antologio latina
Miniatura Boccaccio
Boccaccio
Miniatura Dante Alighieri
Dante Alighieri
Miniatura Marco Polo
Marco Polo
Miniatura Eliade
Eliade
Miniatura Ionesco
Ionesco
Miniatura Puškin
Puškin
Miniatura Gogol
Gogol
Miniatura Bulgakov
Bulgakov
Miniatura Pasternak
Pasternak
Miniatura Strugackij
Strugackij
Miniatura Sienkiewicz
Sienkiewicz
Miniatura Prus
Prus
Miniatura Anne Frank
Anne Frank
Miniatura Kalevala
Kalevala
Miniatura Nobel
Nobel
Miniatura Tagore
Tagore
Miniatura Abe
Abe
Miniatura Kishon
Kishon
Miniatura Gibran
Gibran
Miniatura Jelušič
Jelušič