Biblioteko
Biblioteko

Wikimánie / Vikimanio

26.-30.10.2011 se ve Svitavách konalo mezinárodní setkání přispěvatelů do esperantské verze internetové encyklopedie Wikipedie, která slavila své desáté narozeniny. Slavnostní program 28.10. se konal v Ottendorferově domě – v kulturní sále i v našem muzeu.  – 26.-30.10.2011 en Svitavy okazis Vikimanio – renkontiĝo de kontribuantoj al Esperanta Vikipedio, solenanta dek jarojn de sia ekzisto. Solena programo 28.10. okazis en la Domo de Ottendorfer – en la kultura salonego kaj en nia muzeo.

Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura