Biblioteko
Biblioteko

1. výstava / 1-a ekspozicio

První výstava v muzeu se konala od 21. září 2008 do února 2009 a představila průřez historií, od prvních navrhovatelů mezinárodního neutrálního jazyka (Komenský, Leibnitz, Descartes), přes první projekty mezinárodní řeči (volapük, solresol) až ke vzniku esperanta a jeho vývoje po dnešek.
La unua ekspozicio daŭris de la 21-a de septembro 2008 ĝis februaro 2009 kaj prezentis profilon de historio, de unuaj proponantoj de internacia neŭtrala lingvo (Komenský, Liebnitz, Descartes), trans unuaj projektoj de internacia lingvo (volapük, solresol), ĝis ekesto de Esperanto kaj ĝia evoluo ĝis hodiaŭ, nome en nia teritorio.

Miniatura Bildkartoj
Bildkartoj
Miniatura Scienca kaj teknika aplikado
Scienca kaj teknika aplikado
Miniatura E-literaturo
E-literaturo
Miniatura Ĉeĥa literaturo en esperanto
Ĉeĥa literaturo en esperanto
Miniatura Nuna situacio de esperanto en
Nuna situacio de esperanto en
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura Unikaĵoj A
Unikaĵoj A
Miniatura Unikaĵoj B
Unikaĵoj B