Biblioteko
Biblioteko

Svitavy gastigis la 63-an KELI-Kongreson

Inter la 3-a kaj la 10-a de aŭgusto 2013 okazis en Svitavy la 63-a Kongreso de KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia), kiun partoprenis gastoj el 10 landoj.

Kongresoj de KELI okazas en Ĉeĥio ne la unuan fojon  – antaŭe estis la gastigantaj urboj Janské Lázně (2000), Bystřice (2004), Strážné (2006) kaj Poděbrady (2010), precipe dank al organiza iniciatemo de la longjara KELI-sekretario kaj honora membro de ĈEA Pavel Polnický.

Ĉi-foje la partoprenantoj povis ĝui ne nur alian parton de Ĉeĥio, sed ankaŭ viziti la novan oficialan sidejon de Ĉeĥa Esperanto-Asocio kaj nian muzeon.

La ĉi-jara kongresa ĉeftemo estis „AKVO“, kiun oni pritraktis en formo de prelegoj kaj diskutoj ne nur laŭ la biblia /kristana vidpunkto, sed ankaŭ en filozofia, ekologia kaj aliaj signifoj.

Krom regulaj diservoj la partoprenantoj ankaŭ malkovris belaĵojn de la Bohemia-Moravia landlimo – krom memorindaĵoj de la urbo Svitavy mem ili vizitis ekz. Polička (kaj la tiean Centron de Bohuslav Martinů) kaj la kastelon kaj naskiĝdomon de la komponisto Bedřich Smetana en Litomyšl.

La 8-an de aŭgusto en la Preĝejo de Vizito de Virgulino Maria sur la ĉefplaco de Svitavy okazis koncerto de spirita muziko (ĉeĥ- kaj esperantlingva), dum kiu prezentiĝis emerita opersolisto kaj honora ĈEA-membro Miroslav Smyčka.

kongresanoj dumekskurse en Polička

Pri la aranĝo filmis interesan kelkminutan videoriporton ankaŭ la regiona televido CMS TV -VIDU ĈI-TIE (ĝi inkluzivas ankaŭ intervjuon kun esperantista hungara-sveda paro).

Por 2014 estas planata komuna ekumena kongreso de KELI kaj IKUE en Trento (Italio).

padv


  • publikita 12. 9. 2013
  • 830 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi