Biblioteko
Biblioteko

Nova tema ekspozicio - "Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo"

Sub tiu ĉi nomo la 26-an de septembro estis inaŭgurita nia nova jara tema ekspozicio. Ĝia subtitolo estas „Alternativaj formoj de vojaĝado kaj ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. La ĉefa celo estas montri al la publiko, kiamaniere Esperanto ebligas dum vojaĝado ekkoni la mondon pli persone kaj pli profunde. La ekspoziciaĵoj estas sufiĉe variaj kaj ni esperas, ke ankaŭ spertaj esperantistoj trovos en ĝi nemalmulton novan kaj interesan!

En la enkonduka panelo „Kiel trovi geamikojn eksterlande“ precipe komencantoj ekscios pri konkretaj interretaj paĝaroj, sociaj retejoj kaj korespondservoj kaj pri taŭgaj aranĝoj por spertiĝi pri la lingvo kaj por amikĝi.


Pluraj paneloj prezentas diversspecajn aranĝojn kaj renkontiĝojn (ekde kameretosaj ĝis internaciaj kongresoj) kaj aparte estas prezentitaj eblecoj de individua vojaĝado, ĉu al personaj amikoj, ĉu pere de Pasporta Servo, ĉiam kun ekzemploj de vojaĝtravivaĵoj de konkretaj personoj. Prezentitaj estas ankaŭ ekzemploj de vojaĝado kadre de kulturaj projektoj kaj volontulado kaj manieroj de apliko de Esperanto en turismo. Ne mankas ankaŭ panelo kun diversaj kuriozaĵoj kaj „Mondo sur historiaj bildkartoj el esperanta korespondado“.


En la tablo- kaj librovitrinoj vi povos vi variajn tridimensiajn objektojn pri la temo: kronologia trarigardo de turismaj prospektoj en Esperanto (ekde 1908), ekzemploj de interesaj korespondaĵoj kaj fotaĵoj de eksterlandaj geamikoj, suveniroj al plejparte ekstereŭropaj landoj akiritaj el Esperanto-vojaĝoj kaj vojaĝtemaj kolektmaterialoj.

La literatura parto koncentriĝas al specimenoj de tradukoj de famaj vojaĝlibroj (ekz. Ĉirkaŭ la mondo dum 80 tagoj de Verne, Kon-Tiki de Heyerdahl k.a.), esperantlingve verkitaj vojaĝlibroj el la 1920-aj ĝis 1930-aj jaroj, gvidlibroj, tradukoj de vojaĝlibroj el Esperanto al la ĉeĥa far J.Drahotová kaj certe nelastvice, internacia eldonserio „Oriento-Okcidento“ (rilate aprezon de kulturaj valoroj de diversaj landoj).

La tria vidarta parto koncentriĝas al elektitaj vojaĝfotografaĵoj de ĉeĥaj esperantistoj (ekz. de Petr Chrdle kaj Pavel Polnický pri aziaj landoj k.a.) kaj vojaĝtemaj bildoj.

Specimenojn de ekspoziciaĵojn vi povos trarigardi en nia FOTOGALERIO.

La ekspozicio kaj programo de la inaŭguro estis realigitaj kun financa subteno de la Regiono Pardubice.


Vi estas elkore bonvenaj en nia muzeo!

Nia muzeo situanta en Svitavy, en centro de Ĉeĥio (surlime inter Bohemio kaj Moravio), estas malfermita tutjare, tamen ne ĉiam tie aŭtomate ĉeestas esperantlingva ĉiĉerono, ĉar tutan funkciadon de la muzeo realigas Ĉeĥa Esperanto-Asocio kun la loka klubo de Amikoj de Esperanto plene volontule. Ĉiukaze antaŭe anoncitajn vizitantojn (al adreso muzeo (ĉe) esperanto.cz) ni volonte akompanos kaj ankaŭ helpos organizi la restadon en la urbo kaj malkovri allogaĵojn de Orienta Bohemio kaj renkonti tie loĝantajn esperantistojn.

Pliajn informojn vi trovas en rubriko Kontakto.

Ni ĝojatendas vian viziton!

Nome de la Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA

Pavla Dvořáková, ekspoziciestro


  • publikita 19. 11. 2015
  • 697 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi