Biblioteko
Biblioteko

Nova tema ekspozicio "Esperanto kaj muzoj"

La 8-an de junio 2013 estis en nia muzeo inaŭgurita nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje unike specialigita pri la arta kreemo de esperantistoj, ev. aktivaj subtenantoj de Esperanto Koncentriĝis prezento de verkoj ne nur de vidartistoj, sed ankaŭ de poetoj, profesiaj aktoroj kaj muzikkomponistoj, entute el 13 landoj de 4 kontinentoj.

El inter arte kreemaj ĉeĥaj esperantistoj laŭalfabete Vladimír GRACIAS el Polička (kombino de ceramiko kun arta vitro), Mirka KOSNAROVÁ el Pardubice (ceramikaĵoj kaj tortoj), Majka KRÁČMAROVÁ el Hořice (bildoj kaj juveloj kreitaj pere de enkaŭstiko), Stanislav KRAJÍČEK el Prago (pentraĵoj kaj ceramika betlehemo), Pavel RAK el Prago (ilustraĵoj, desegnita humuro), Mirka TOMEČKOVÁ el České Budějovice (ilustraĵoj, dratado, peckudraĵoj), Anna VYŠINKOVÁ el Vracov (marcipanaj figuretoj kaj tortoj). En la fako artaj fotografaĵoj troviĝas verkoj de Petr CHRDLE el Dobřichovice kaj Pavla DVOŘÁKOVÁ el Písek , kies filino Edita (specialigita pri desegnado kaj artkudrado) reprezentas en la ekspozicio la junan generacion de aŭtoroj. Ne mankas ankaŭ kreaĵoj de la memmbroj de la loka klubo de Svitavy.


La dua celo estis informi surpanele pri plejparte profesiaj vidartistoj, kiuj estis samtempe esperantistoj: ekzem¬ple pri monde rekonataj medal-isto kaj vitristo Jiří HARCUBA, juvelisto Karel BARTOŠÍK kaj pri nacia artisto Martin BENKA, fondinto de moderna slovaka pentroarto. Pluaj inte¬resaj nomoj estas ekz. brita portretisto Felix MOSCHELES (baptofilo de la komponisto Felix Mendelssohn-Bartholdy) ─ la unua prezidanto de Londona Esperanto-Klubo, aŭ Ludovic Rodo PISSARRO, filo de la fama impresionisma pentristo Camille Pissarro. Oni povas vidi tie iliajn divers¬temajn verkojn, ne nur tiujn kun esperantaj temoj.

El inter amikoj de Esperanto-muzeo el la retejo Ipernity aperis belaj bildoj de HO Song el Suda Koreio kaj Jozefo LEJĈ el Brazilo. Ĉeestas ankaŭ verkoj de la renoma ĉeĥa ilustristo kaj pentristo, aktiva amiko de Esperanto, Věroslav BERGR. Multaj verkoj, kiuj ne eniĝis surpanelen, rigardeblas en apartaj trafoliumeblaj dosierujoj.

Krom vidartistoj estas prezentitaj ankaŭ profesiaj artistoj-esperantistoj el aliaj fakoj (ekz. kroata aktorino Vida JERMAN, ĉeĥa aktorino Eva SEEMANNOVÁ, pola poeto kaj eseisto Stanislaw SKORUPSKI, muzikkomponistoj Lou HARRISON, David GAINES, Sergej TANEJEV operkantisto Miroslav SMYČKA k.a.).

La ekspozicion vi povas viziti ĝis komenco d septembro 2014. Vi estas elkore bonvenaj! Se vi deziras esperantlingvan ĉiĉeronadon dum via vizito, bv. kontakti antaŭe svitavy@esperanto.cz.)

Pavla Dvořáková, ĉefkunordigantino de la ekspozicio


  • publikita 7. 8. 2013
  • 778 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi