Biblioteko
Biblioteko

Bonvenon en la Aŭtuna Renkontiĝo en la Esperanto-Muzeo!

Laŭnome Aŭtuna, astronomie Malfrusomera renkontiĝo en nia muzeo okazos inter la 4-a kaj la 6-a de septembro 2020. Ĉi-jare ne okazos kutima inaŭguro de la nova ekspozicio, ĉar pro la koronkrizo la nunan ne povis vidi sufiĉe da vizintantoj.Tamen por vi preparatas interesa kleriga, kultura kaj turisma programo kaj ebleco renkonti malnovajn kaj novajn geamikojn.

Komitato de ĈEA kaj EK Svitavy vin kore invitas al Aŭtuna renkontiĝo en Esperanto-Muzeo en Svitavy. Aliĝilon vi povas

 1. plenigi rete je adreso http://esperanto.cz/svitavy2020
 2. elŝuti en PDF sub la artikolo, plenigi la PDF formularon kaj sendi
 3. elŝuti en PDF, presi, plenigi skribe kaj sendi

Adreson por sendi vi trovos en la aliĝilo.

PROGRAMO

.

vendrede 4.9.

19.30 Jindřich Košťálek – Rakontado kun projekciado pri Brazilo

sabate 5.9.

grupo A.

8:13 forveturo per buso en la urbon Litomyšl (alveno 8:43) – vojaĝkosto 36,– CZK

 • Vizito de ekspozicio Cirkus v Litomyšli / Cirko en Litomyšl pri JUDr. Stanislav Bubeníček, kiu estis ankaŭ esperanto-verkisto. Ekspozicio estas en Regionální muzeum / Regiona muzeo – enirpago 40,– CZK. Laŭ tempo ni ankoraŭ vizitos tombon de Karolo Píč, poeto kaj esperantisto.

11:17 forveturo el Litomyšl al Svitavy (alveno 11:48) – vojaĝkosto 36,– CZK

grupo B.

9:00 kunveno ĉe la muzeo

 • Promeno al stadiono de Svitavy – trarigardo de verkoj de lignoskulptistoj (Memorialo de Alois Petrus), promeno tra Park patriotů / Parko de patriotoj, eventuale tra arbaro Vodárenský.

.

12:00 komuna tagmanĝo en la restoracio Astra (proksime de bus-stacidomo)

14:00 malkovro de memortabulo ĉe la Esperanto-arbo

15:00 filmo pri Stanjo Chrdlová (1954–2000)

16:00 filmoj pri Esperanto kaj en Esperanto en la Esperanto-Muzeo (Pavol Kaščák)

17:30 vespermanĝo en la restoracio Astra

19:00 koncerto de Ivan Acher, aŭtoro de la Esperanta opero Sternenhoch, kaj liaj gastoj el Nacia teatro kun sekva interbabildo 21:00 renkontiĝo en la muzeo

dimanĉe 6.9.

ebleco partopreni la urban aranĝon „Pilgrimo al Sankta Egidio“:

9:30 – pilgrima meso en la preĝejo de Sankta Egidio

9:00 – ĉefa placo (nám. Míru) – supra parto

 • Historia programo kun kermeso kaj historia aspekto dediĉita al la 75-a datereveno de finiĝo de la 2-a mondmilito (2. 9. 1945), ekspozicio de armeaj teknikaĵoj: aŭtomobiloj, motorcikloj, kanonoj, tanko (Agentejo REX)

.

ĉefa placo (nám. Míru) – suba parto

 • 10:00, 12:05, 14:00 – zimbalona muzikensemblo de Aleš Smutný kun la kantisto Karel Hegner
 • 11:20, 13:00, 15:00 – sakfajfila muzikensemblo de la Elementa artlernejo Hrotovice

.

Por sabata tagmanĝo kaj vespermanĝo eblas mendi lokon en restoracio (vidu la aliĝilon). Aliaj manĝservoj ne estas menditaj. E la aliĝilo eblas mendi ankaŭ tranokton en la studenthejmo (290,– CZK /persone/nokte).

Interesitoj pri studado de Esperanta literaturo el kolektoj de la ĈEA-Biblioteko, bv. antaŭe kontakti la bibliotekistinon s-ino Marie Čumová pere de la adreso muzeabiblioteko@esperanto.cz kaj skribu petatajn titolojn (vidu katalogu elŝuteblan en la suba parto de la biblioteka retpaĝo). Parto de la kolekto troviĝas en la ekstera deponejo, do la anticipe nemenditajn dokumentojn ne eblus pretigi. Titolojn disponeblajn en pli ol unu ekzemplero kaj ne tro kostajn, la ĈEA-membroj povas laŭ la persona interkonsento en la muzeo pruntepreni ankaŭ por hejmo.

La urbo Svitavy facile atingeblas el ĉiuj direktoj per diversaj trafikiloj. I.a. ĝi situas sur la ĉefa rekta trajnlinio inter Prago kaj Brno (2 horojn for de Prago kaj 1 horon for de Brno. Ne nur la urbo mem, sed ankaŭ ĝia ĉirkaŭaĵo ofertas multajn allogaĵojn por via restado. Epidemiologia situacio enlande estas sufiĉe stabila kaj kaze de respektado de ĝeneralaj preventaj higienaj reguloj la vojaĝado ne devintus prezenti altigitan sanriskon.

Ni antaŭĝojas vian partoprenon!

fonto: Esperanto.cz – Kalendaro de aranĝoj, foto -pd-


Soubory
pdf Aligxilo_Svitavy2020.pdf (2.5 MB)

 • publikita 26. 8. 2020
 • 455 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
 • paĝon oni povas printi