Biblioteko
Biblioteko

Jen ni invitas vin al spektado de iu el de vi elektitaj videoprezentoj – de 2 polaj kaj 4 ĉeĥaj geaŭtoroj  – publikigitaj en 2023.

legu pli... | 28. 02. 2024

Inter la 8-a kaj la 10-a de septembro 2023 realiĝis renkontiĝo okaze de inaŭguro de la nova ekspozicio 90 jaroj de Esperanto en Svitavy kaj 15 jaroj de la Esperanto-Muzeo. La gastoj sendube ne enuis dum la tuta semajnfino.

legu pli... | 12. 12. 2023

Inter la 8-a kaj la 10-a de septembro 2023 okazos en Svitavy tradicia semajnfina renkontiĝo, kun inaŭguro de la nova ekspozicio „15 jaroj de la Esperanto-Muzeo“ kaj „90 jaroj de Esperanto en Svitavy“ kaj kun bunta akompana prelega kaj kultura programo. Vi estas kore invitataj! Kaj kio ĉio atendas vin?

legu pli... | 10. 07. 2023

Jen la titolo de aŭskultinda prelego de Petro Chrdle okazinta virtuale la 5-an de aprilo 2023 kadre de la programoj de la Esperantista Klubo en Brno. La temo estis dediĉita al la forpasdatreveno de d-ro Zamenhof (14.4.) kaj la naskiĝdatreveno de Komenio (28.3.). Nun ni volonte partumas kun vi la videoregistraĵon!

legu pli... | 14. 04. 2023

Inter la 3-a kaj la 5-a de septembro 2021 okazis en la muzeo tradicia semajnfina renkontiĝo kun bunta programo. Ĝia parto estis ankaŭ inaŭguro de la nova tema ekspozicio „Universalaj Kongresoj“.

legu pli... | 27. 09. 2021

Pro nuntempaj koronvirusaj limigoj Esperanto-renkontiĝoj povas okazadi bedaŭrinde nur virtuale. Unu el ili estas regulaj kunvenoj, kiujn pere de Skajpo ekde novembro 2020 realigas Esperantista Klubo en Brno. La 26-an de januaro 2021 ĝia prezidanto Miroslav Malovec prelegis pri Esperantlingvaj eldonejoj kaj bibliotekoj – kaj internaciskale, kaj kun speciala atento al la situacio en Ĉeĥio. La ĈEA-Biblioteko, situanta en la Ottendorfer-Domo en la sidejo de la Esperanto-Muzeo, estas kompreneble ankaŭ pritraktita.

legu pli... | 6. 02. 2021

Laŭnome Aŭtuna, astronomie Malfrusomera renkontiĝo en nia muzeo okazos inter la 4-a kaj la 6-a de septembro 2020. Ĉi-jare ne okazos kutima inaŭguro de la nova ekspozicio, ĉar pro la koronkrizo la nunan ne povis vidi sufiĉe da vizintantoj.Tamen por vi preparatas interesa kleriga, kultura kaj turisma programo kaj ebleco renkonti malnovajn kaj novajn geamikojn.

legu pli... | 26. 08. 2020

La 30-an de junio 2020 la ĝisnuna direktorino de UMG kaj unu el kunfondintoj de la Esperanto-Muzeo Blanka Čuhelová emeritiĝas. Jen bona okazo por danko pro ŝia tutviva laboro kaj pro grava subteno de nia projekto.

legu pli... | 30. 06. 2020

Malgraŭ numtempaj limigoj de la internacia turismo ni ĝoje informas vin, ke ekde junio la muzeo denove malfermis sian pordon kaj elkore invitas vin al vizito! Ĉeĥio estas konsiderata kiel epidemiologie stabila kaj sekura lando kaj ekde la 1-a de julio jam estas nuligita neceso porti maskojn kaj en eksteraj, kaj en internaj spacoj.

legu pli... | 21. 06. 2020

En la periodo, kiam la pordo de la muzeo devas resti fermita, ni invitas vin al ĝi almenaŭ pere de filmetoj, muzikaj programeroj kaj kolektaj fotogalerioj. Bv. eniri – ie ajn sur la terglobo vi nun estas!

legu pli... | 8. 04. 2020