Biblioteko
Biblioteko

La 9-an de junio 2017 ĉeĥlingve kaj sekvatage esperantlingve estis en nia muzeo solene inaŭgurita nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje nomita „La Homo kontraŭ Babelo“. Ĝi estas dediĉita al la 100-jara datreveno de forpaso de d-ro L.L.Zamenhof, kiu ĉi-jare troviĝas sur la oficiala listo de UNESCO, sed ankaŭ al la ceteraj pioniroj de Esperanto kaj de la ideo de la justa lingva komunikado kaj interkompreniĝo inter homoj.La simbola nomo de la ekspozicio estis transprenita el la ĉeĥlingva traduko far Jindřiška Drahotová de la biografia libro pri d-ro Zamenhof „La Homo kiu defiis Babelon“ de R. Centassi kaj H. Masson.

legu pli... | 29. 06. 2017

Esperanto-Muzeo en Svitavy elkore invitas vin por la evento okazonta inter la 9-a kaj la 11-a de junio 2017. Kio ĉio por vi preparatas?

legu pli... | 7. 03. 2017

Per teksto, fotaĵoj kaj videoj ni volus resumi por vi interesaĵojn el niaj lastmonataj aktivecoj.

legu pli... | 3. 12. 2016

Profesia 10minuta filmo pri la urbo Svitavy, en 2015 Esperantlingve dublita, aperis en la retejo CRI (Ĉina Radio Internacia) kompletigita ankaŭ per aparte aldonitaj samtempaj Esperantaj subtekstoj, tiel ke por spektantoj eblas pli facile sekvi kaj kompreni la komentarion. La urbo gastigos unusolan oficialan Antaŭkongresan Ekskurson antaŭ la 101-a UKo en Nitra kaj la menciita filmo trafe prezentas por interesiĝantoj ĝiajn allogaĵojn. Ni invitas vin elkore al ĝia sekvado!

legu pli... | 21. 03. 2016

Ni invitas vin al nia nova tutjara tema ekspozicio. Atendas vin diverstemaj ekspoziciaĵoj el pli ol 40 landoj, pruntedonitaj de 15 ekspoziciantoj el la tuta Ĉeĥio, Kroatio kaj Francio!

legu pli... | 6. 12. 2014

La 27-an de septembro 2014 je 10:30 okazos solena inaŭguro de la nova tutjara tema ekspozicio en Esperanto-Muzeo Svitavy, ĉi-foje pri „ESPERANTO KAJ KOLEKTADO“. La aranĝo okazos kun paralele organizita tutŝtata filatela ekspozicio. Ni sincere invitas vin kaj alportas precizigajn informojn pri la por vi preparata riĉa dutaga programo.

legu pli... | 29. 08. 2014

Inter la 3-a kaj la 10-a de aŭgusto 2013 okazis en Svitavy la 63-a Kongreso de KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia), kiun partoprenis gastoj el 10 landoj.

legu pli... | 12. 09. 2013

La 8-an de junio 2013 estis en nia muzeo inaŭgurita nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje unike specialigita pri la arta kreemo de esperantistoj, ev. aktivaj subtenantoj de Esperanto Koncentriĝis prezento de verkoj ne nur de vidartistoj, sed ankaŭ de poetoj, profesiaj aktoroj kaj muzikkomponistoj, entute el 13 landoj de 4 kontinentoj.

legu pli... | 7. 08. 2013

Inaŭguro de la nova tutjara ekspozicio „Esperanto kaj muzoj“ okazis sabate la 2-an de junio 2013 kadre de la jam tradicia Muzea nokto, por kiu estis pretigita bunta akompanat kultura programo.

legu pli... | 7. 08. 2013

Ni elkore invitas vin al solena inaŭguro de la nova tutjara tema ekspozicio en nia muzeo, ĉi-foje kun la temo „Esperanto kaj muzoj“. Ni pretigas por vi buntan programon kaj esperas, ke vi ne enuos! La aranĝo okazos sabate la 8-an de junio kun ebla plilongigo de la restado!

legu pli... | 10. 05. 2013