Biblioteko
Biblioteko

Okaze de la 85-a datreveno de Esperanta klubo en Svitavy la 4-an kaj la 5-an de aŭgusto 2018 Verda Stacio preparas vivajn elsendojn rekte el la Esperanto-Muzeo. Ni invitas vin al ilia spektado!

legu pli... | 2. 08. 2018

Ekde la 28-a de decembro en teretaĝo de la Domo de Ottendorfer, kiu estas sidejo de la Esperanto-Muzeo, okazis konstruadaptoj. Ekde fino de februaro 2018 la spaco en nova beleco denove malfermitas por la publiko. Ni invitas vin ĉi-tiel al la vizito!

legu pli... | 8. 03. 2018

La 9-an de junio 2017 ĉeĥlingve kaj sekvatage esperantlingve estis en nia muzeo solene inaŭgurita nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje nomita „La Homo kontraŭ Babelo“. Ĝi estas dediĉita al la 100-jara datreveno de forpaso de d-ro L.L.Zamenhof, kiu ĉi-jare troviĝas sur la oficiala listo de UNESCO, sed ankaŭ al la ceteraj pioniroj de Esperanto kaj de la ideo de la justa lingva komunikado kaj interkompreniĝo inter homoj.La simbola nomo de la ekspozicio estis transprenita el la ĉeĥlingva traduko far Jindřiška Drahotová de la biografia libro pri d-ro Zamenhof „La Homo kiu defiis Babelon“ de R. Centassi kaj H. Masson.

legu pli... | 29. 06. 2017

Profesia 10minuta filmo pri la urbo Svitavy, en 2015 Esperantlingve dublita, aperis en la retejo CRI (Ĉina Radio Internacia) kompletigita ankaŭ per aparte aldonitaj samtempaj Esperantaj subtekstoj, tiel ke por spektantoj eblas pli facile sekvi kaj kompreni la komentarion. La urbo gastigos unusolan oficialan Antaŭkongresan Ekskurson antaŭ la 101-a UKo en Nitra kaj la menciita filmo trafe prezentas por interesiĝantoj ĝiajn allogaĵojn. Ni invitas vin elkore al ĝia sekvado!

legu pli... | 21. 03. 2016

Ĉeĥa Esperanto-Asocio okupiĝas sisteme ankaŭ pri internacia diskonigo de la urbo, en kiu ĝi kaj Esperanto-Muzeo havas sian sidejon. Ke Svitavy indas je vizito ne nur pro Esperanto, vi espereble konvinkiĝos pere de jena profesie farita dekminuta filmo Svitavy – malferma kaj movoplena urbo, kiu estis somere 2015 dublita esperantlingve.

legu pli... | 9. 10. 2015

Ni invitas vin al nia nova tutjara tema ekspozicio. Atendas vin diverstemaj ekspoziciaĵoj el pli ol 40 landoj, pruntedonitaj de 15 ekspoziciantoj el la tuta Ĉeĥio, Kroatio kaj Francio!

legu pli... | 6. 12. 2014

Inter la 3-a kaj la 10-a de aŭgusto 2013 okazis en Svitavy la 63-a Kongreso de KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia), kiun partoprenis gastoj el 10 landoj.

legu pli... | 12. 09. 2013

La 8-an de junio 2013 estis en nia muzeo inaŭgurita nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje unike specialigita pri la arta kreemo de esperantistoj, ev. aktivaj subtenantoj de Esperanto Koncentriĝis prezento de verkoj ne nur de vidartistoj, sed ankaŭ de poetoj, profesiaj aktoroj kaj muzikkomponistoj, entute el 13 landoj de 4 kontinentoj.

legu pli... | 7. 08. 2013

Inaŭguro de la nova tutjara ekspozicio „Esperanto kaj muzoj“ okazis sabate la 2-an de junio 2013 kadre de la jam tradicia Muzea nokto, por kiu estis pretigita bunta akompanat kultura programo.

legu pli... | 7. 08. 2013

Ni elkore invitas vin al solena inaŭguro de la nova tutjara tema ekspozicio en nia muzeo, ĉi-foje kun la temo „Esperanto kaj muzoj“. Ni pretigas por vi buntan programon kaj esperas, ke vi ne enuos! La aranĝo okazos sabate la 8-an de junio kun ebla plilongigo de la restado!

legu pli... | 10. 05. 2013