Biblioteko
Biblioteko

Dezirante al vi ĉion bonan en la sekva jaro ni antaŭĝojas viajn ĉu virtualajn, ĉu fizikajn vizitojn ĉe ni! Ni almetas ligilon al interesaj multmediaj dosieroj pri zamenhof- kaj kristnaskaj temoj. Ni informas ankaŭ pri risko de baldaŭa fermiĝo de Ipernity kaj pri ebleco de ĝustatempa elŝuto de dosieroj el nia tiea paĝo.

legu pli... | 21. 12. 2016

Oficialan Antaŭkonresan Ekskurson por partoprenantoj de la 101-a Universala Kongreso en Nitro gastigos en la tagoj 19.-23.7.2016 ĝuste la urbo Svitavy.

Ni elkore invitas vin kaj alportas precizigajn informojn.

legu pli... | 21. 04. 2016

Al ĉiuj niaj favorantoj, kunlaborantoj kaj vizitantoj …

legu pli... | 24. 03. 2016

Sub tiu ĉi nomo la 26-an de septembro estis inaŭgurita nia nova jara tema ekspozicio. Ĝia subtitolo estas „Alternativaj formoj de vojaĝado kaj ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. La ĉefa celo estas montri al la publiko, kiamaniere Esperanto ebligas dum vojaĝado ekkoni la mondon pli persone kaj pli profunde. La ekspoziciaĵoj estas sufiĉe variaj kaj ni esperas, ke ankaŭ spertaj esperantistoj trovos en ĝi nemalmulton novan kaj interesan!

legu pli... | 19. 11. 2015

Ĉeĥa Esperanto-Asocio okupiĝas sisteme ankaŭ pri internacia diskonigo de la urbo, en kiu ĝi kaj Esperanto-Muzeo havas sian sidejon. Ke Svitavy indas je vizito ne nur pro Esperanto, vi espereble konvinkiĝos pere de jena profesie farita dekminuta filmo Svitavy – malferma kaj movoplena urbo, kiu estis somere 2015 dublita esperantlingve.

legu pli... | 9. 10. 2015

La urbo Svitavy estas ne nur sidejo de nia muzeo (ekde 2008), sed ekde 2011 ankaŭ de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Kun historio kaj allogaĵoj de la urbo vi povas ekde nun konatiĝi pere de jena profesie kreita filmo, kiu dublitas al Esperanto. La kvaliton bv. mem juĝi!

legu pli... | 6. 10. 2015

Ni elkore invitas vin al nia muzeo dum la lasta septembra semajnfino 2015! Atendas vin riĉa kultura, kleriga kaj amuza programo.

legu pli... | 22. 08. 2015

Esperanto-Muzeo en Svitavy (Ĉeĥio) krom la daŭra ĝenerala ekspozicio pretigas ĉiujare novan teman ekspozicion – la nuntempa , daŭranta ĝis la 15-a de septembro, temas pri kolektado (vidu www.ipernity.com/…81031/806146). La 26-an de septembro 2015 okazos inaŭguro de la nova ekspozicio sub la temo „Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo“ aŭ „Alternativaj manieroj de ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. Por fari ĝin laŭeble plej bunta kaj interesa, ni atendas ankaŭ viajn kontribuaĵojn!

legu pli... | 10. 07. 2015

Al ĉiuj niaj vizitantoj ni deziras belajn festojn kaj la tutan sekvan paskoperiodon kaj antaŭĝojas nian pluan renkontiĝon, ĉu virtualan, ĉu personan.

legu pli... | 17. 04. 2014

Aŭtune de ĉi tiu jaro atendas la muzeo la plej grandan eventon. Krom inaŭguro de nova tutjara ekspozicio okazos filatela revuo, kie havos esperantaj materialoj propran ekspozician spacon.

legu pli... | 13. 04. 2014

Ekde la 1-a de oktobro ĝis la 30-a de novembro 2013 Esperanto-Muzeo en Svitavy estos fermita pro rekonstruo de la hejtado en la tuta domo. Ni dankas pro via komprenemo kaj antaŭĝojas vian viziton ekde la 1-a de decembro.

legu pli... | 3. 10. 2013

Ni invitas elkore ĉiujn interesitojn por la lasta septembra semajnfino, ekde la 27-a ĝis la 29-a de septembro 2013, al Jubilea Solenaĵo omaĝe al kvinjariĝo de Esperanto-Muzeo kaj 80 jaroj de Esperanto en Svitavy. Preparata por vi vere bunta interesa programo kontraŭ tre favoraj prezkondiĉoj! Ne hezitu legi plu!

legu pli... | 20. 06. 2013

En Esperanto-Muzeo en Svitavy (Ĉeĥio) krom daŭra (kaj aktualigata) ĝenerala ekspozicio pri Esperanto mem estas ĉiujare preparata speciala tema ekspozicio, en 2013 kun la temo „Esperanto kaj muzoj“.

Solena inaŭguro kun bunta kultura programo okazos sabate

la 8-an de junio 2013. Por fari ĝin kvalita kaj vere internacia, ni tre aprezos vian eventualan helpon!

legu pli... | 30. 04. 2013

Dimanĉe la 16-an de septembro 2012 inter la 13-a kaj 17a horo alireblas por vi nia muzeo tute senpage. Kion ĉion vi povas tie sperti kaj fari krome, kompare kun aliaj vizitotagoj?

legu pli... | 23. 08. 2012