Biblioteko
Biblioteko

Inter la 14-a kaj la 16-a de septembro 2018 okazos jubilea aranĝo kun riĉa programo.

Vidu, kio ĉio atendas vin!

Vi estas elkore bonvenaj!

legu pli... | 18. 06. 2018

Ni prezentas al vi murkalendaron por 2018, eldonitan omaĝe al la ĉi-jara deka naskiĝdatreveno de Esperanto-Muzeo en Svitavy.

legu pli... | 29. 01. 2018

Karaj vizitantoj de nia retejo, bv. akcepti nian elkoran novjaran bondezirkarton! Ni antaŭĝojas viajn pluajn vizitojn, ĉu realajn, ĉu virtualajn!

legu pli... | 8. 01. 2018

Esperanto-Muzeo en Svitavy elkore invitas vin por la evento okazonta inter la 9-a kaj la 11-a de junio 2017. Kio ĉio por vi preparatas?

legu pli... | 7. 03. 2017

Dezirante al vi ĉion bonan en la sekva jaro ni antaŭĝojas viajn ĉu virtualajn, ĉu fizikajn vizitojn ĉe ni! Ni almetas ligilon al interesaj multmediaj dosieroj pri zamenhof- kaj kristnaskaj temoj. Ni informas ankaŭ pri risko de baldaŭa fermiĝo de Ipernity kaj pri ebleco de ĝustatempa elŝuto de dosieroj el nia tiea paĝo.

legu pli... | 21. 12. 2016

Per teksto, fotaĵoj kaj videoj ni volus resumi por vi interesaĵojn el niaj lastmonataj aktivecoj.

legu pli... | 3. 12. 2016

Oficialan Antaŭkonresan Ekskurson por partoprenantoj de la 101-a Universala Kongreso en Nitro gastigos en la tagoj 19.-23.7.2016 ĝuste la urbo Svitavy.

Ni elkore invitas vin kaj alportas precizigajn informojn.

legu pli... | 21. 04. 2016

Al ĉiuj niaj favorantoj, kunlaborantoj kaj vizitantoj …

legu pli... | 24. 03. 2016

Sub tiu ĉi nomo la 26-an de septembro estis inaŭgurita nia nova jara tema ekspozicio. Ĝia subtitolo estas „Alternativaj formoj de vojaĝado kaj ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. La ĉefa celo estas montri al la publiko, kiamaniere Esperanto ebligas dum vojaĝado ekkoni la mondon pli persone kaj pli profunde. La ekspoziciaĵoj estas sufiĉe variaj kaj ni esperas, ke ankaŭ spertaj esperantistoj trovos en ĝi nemalmulton novan kaj interesan!

legu pli... | 19. 11. 2015

La urbo Svitavy estas ne nur sidejo de nia muzeo (ekde 2008), sed ekde 2011 ankaŭ de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Kun historio kaj allogaĵoj de la urbo vi povas ekde nun konatiĝi pere de jena profesie kreita filmo, kiu dublitas al Esperanto. La kvaliton bv. mem juĝi!

legu pli... | 6. 10. 2015

Ni elkore invitas vin al nia muzeo dum la lasta septembra semajnfino 2015! Atendas vin riĉa kultura, kleriga kaj amuza programo.

legu pli... | 22. 08. 2015

Esperanto-Muzeo en Svitavy (Ĉeĥio) krom la daŭra ĝenerala ekspozicio pretigas ĉiujare novan teman ekspozicion – la nuntempa , daŭranta ĝis la 15-a de septembro, temas pri kolektado (vidu www.ipernity.com/…81031/806146). La 26-an de septembro 2015 okazos inaŭguro de la nova ekspozicio sub la temo „Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo“ aŭ „Alternativaj manieroj de ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. Por fari ĝin laŭeble plej bunta kaj interesa, ni atendas ankaŭ viajn kontribuaĵojn!

legu pli... | 10. 07. 2015

La 27-an de septembro 2014 je 10:30 okazos solena inaŭguro de la nova tutjara tema ekspozicio en Esperanto-Muzeo Svitavy, ĉi-foje pri „ESPERANTO KAJ KOLEKTADO“. La aranĝo okazos kun paralele organizita tutŝtata filatela ekspozicio. Ni sincere invitas vin kaj alportas precizigajn informojn pri la por vi preparata riĉa dutaga programo.

legu pli... | 29. 08. 2014

Al ĉiuj niaj vizitantoj ni deziras belajn festojn kaj la tutan sekvan paskoperiodon kaj antaŭĝojas nian pluan renkontiĝon, ĉu virtualan, ĉu personan.

legu pli... | 17. 04. 2014

Aŭtune de ĉi tiu jaro atendas la muzeo la plej grandan eventon. Krom inaŭguro de nova tutjara ekspozicio okazos filatela revuo, kie havos esperantaj materialoj propran ekspozician spacon.

legu pli... | 13. 04. 2014

Ekde la 1-a de oktobro ĝis la 30-a de novembro 2013 Esperanto-Muzeo en Svitavy estos fermita pro rekonstruo de la hejtado en la tuta domo. Ni dankas pro via komprenemo kaj antaŭĝojas vian viziton ekde la 1-a de decembro.

legu pli... | 3. 10. 2013

Ni invitas elkore ĉiujn interesitojn por la lasta septembra semajnfino, ekde la 27-a ĝis la 29-a de septembro 2013, al Jubilea Solenaĵo omaĝe al kvinjariĝo de Esperanto-Muzeo kaj 80 jaroj de Esperanto en Svitavy. Preparata por vi vere bunta interesa programo kontraŭ tre favoraj prezkondiĉoj! Ne hezitu legi plu!

legu pli... | 20. 06. 2013

Dimanĉe la 16-an de septembro 2012 inter la 13-a kaj 17a horo alireblas por vi nia muzeo tute senpage. Kion ĉion vi povas tie sperti kaj fari krome, kompare kun aliaj vizitotagoj?

legu pli... | 23. 08. 2012