Knihovna
Kalendář

Jano Vajs v ČR / Jano Vajs en Ĉeĥio

Výběr fotografií z muzejních akcí a z konferencí ČES – vzpomínka na významného spolupracovníka muzea (+15.9.2021). KLIKNĚTE ZDE – Elekto de fotaĵoj el muzeaj aranĝoj kaj ĈEA-konferencoj – rememore pri elstara kunlaboranto de la muzeo (+ 15.9.2021). KLAKU ĈI-TIE.