Knihovna
Kalendář

Mimomuzejní expozice / ekstermuzeaj ekspozicioj

Ani v době rekonstrukce muzea Muzejní a výstavní skupina ČES nezahálela. Zveme vás obrazem na tři výstavy uspořádané na přelomu 2017/2018 v Písku, Havířově a Hodoníně. KLIKNĚTE ZDE. – Ankaŭ dum periodo de la rekonstruo de nia muzeo la Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA ne mallaboris. Ni invitas vin perfote al tri ekspozicioj, pretigitaj jarŝanĝe de 2017/2018 en Písek, Havířov kaj Hodonín. KLAKU ĈI-TIE.