Knihovna
Kalendář

Muzejní noc 2013 / Muzea nokto 2013

Přinášíme vám stručný průřez programem Muzejní noci, která se konala 2.6.2013 v našem muzeu, v Ottendorferově sále a v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Ni alportas al vi koncizan trarigardon de la programo de la Muzea nokto, okazinta le 2-an de junio 2013 en nia muzeo, en la Salono de Ottendorfer kaj en Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy.

Miniatura pozvánka na vernisáž
pozvánka na vernisáž
Miniatura zahájení
zahájení
Miniatura vzpomínka na 100leté jubileum kytarového virtuoza prof. Štěpána Urbana
vzpomínka na 100leté jubileum kytarového virtuoza prof. Štěpána Urbana
Miniatura M.Malovec čte z poezie Š. Urbana
M.Malovec čte z poezie Š. Urbana
Miniatura P.Chrdle představuje své knižní novinky
P.Chrdle představuje své knižní novinky
Miniatura Z.Novotná recituje svou poezii v esperantu
Z.Novotná recituje svou poezii v esperantu
Miniatura publikum
publikum
Miniatura Představení tvorby slavného amerického skladatele-esperantisty Lou Harrisona
Představení tvorby slavného amerického skladatele-esperantisty Lou Harrisona
Miniatura Hudební ukázka - "Sútra srdce" v esperantu od L.Harrisona
Hudební ukázka - "Sútra srdce" v esperantu od L.Harrisona
Miniatura promítání
promítání
Miniatura režisérka R.Oblouková o nastudování R.U.R.
režisérka R.Oblouková o nastudování R.U.R.
Miniatura M.Turková  o nově vyšlé česko-esp.frazeologickém slovníku
M.Turková o nově vyšlé česko-esp.frazeologickém slovníku
Miniatura publikum 2
publikum 2
Miniatura občerstvení pro vernisáž 1
občerstvení pro vernisáž 1
Miniatura občerstvení pro vernisáž 2
občerstvení pro vernisáž 2
Miniatura přípitek 1
přípitek 1
Miniatura přípitek 2
přípitek 2
Miniatura zahájení výstavy
zahájení výstavy
Miniatura autorka výstavy P.Dvořáková představuje P.Polnického a poezii F.Šrámka
autorka výstavy P.Dvořáková představuje P.Polnického a poezii F.Šrámka
Miniatura Představení tvorby ruského skladatele-esperantisty S.Tanějeva
Představení tvorby ruského skladatele-esperantisty S.Tanějeva
Miniatura Hudební ukázka z operní trilogie "Oresteia" od S.Tanějeva
Hudební ukázka z operní trilogie "Oresteia" od S.Tanějeva
Miniatura Libuše Dvořáková s návštěvníky vernisáže
Libuše Dvořáková s návštěvníky vernisáže
Miniatura M.Kráčmarová vypráví o své umělecké tvorbě
M.Kráčmarová vypráví o své umělecké tvorbě
Miniatura Ukázky obrazů od M.Kráčmarové
Ukázky obrazů od M.Kráčmarové
Miniatura M.Turková a P.Polnický
M.Turková a P.Polnický
Miniatura B.Čuhelová zahajuje v Městském muzeu výstavu o včelařství
B.Čuhelová zahajuje v Městském muzeu výstavu o včelařství
Miniatura ukázka stáčení medu
ukázka stáčení medu
Miniatura živé včely ve skleněném včelíně
živé včely ve skleněném včelíně
Miniatura na včelařské výstavě
na včelařské výstavě
Miniatura vyzkoušení včelařské kukly
vyzkoušení včelařské kukly
Miniatura z koncertu v Ottendorferově sále 1
z koncertu v Ottendorferově sále 1
Miniatura z koncertu v Ottendorferově sále 2
z koncertu v Ottendorferově sále 2
Miniatura dětské vystoupení
dětské vystoupení
Miniatura svitavští esperantisté J.Bobrik a M.Minářové na scéně
svitavští esperantisté J.Bobrik a M.Minářové na scéně
Miniatura J.Bobrik kaj M.Minářová - detail
J.Bobrik kaj M.Minářová - detail
Miniatura J.Bobrik a M.Minářová v čajovně
J.Bobrik a M.Minářová v čajovně
Miniatura kankán v našem muzeu 1
kankán v našem muzeu 1
Miniatura kankán v našem muzeu 2
kankán v našem muzeu 2
Miniatura kankán v našem muzeu 3
kankán v našem muzeu 3
Miniatura kankán v našem muzeu 43
kankán v našem muzeu 43
Miniatura M.Minářová v roli Kláry Zamenhofové
M.Minářová v roli Kláry Zamenhofové
Miniatura večerní návštěvníci našeho muzea 1
večerní návštěvníci našeho muzea 1
Miniatura večerní návštěvníci našeho muzea 2
večerní návštěvníci našeho muzea 2
Miniatura výstavní panely
výstavní panely
Miniatura ukázky esperantské beletrie
ukázky esperantské beletrie