Knihovna
Kalendář

Muzejní noc 2012 / Muzea nokto 2012

2. června se konala vernisáž nové celoroční výstavy, tentokráte na téma „125 let esperanta“, a pestrý doprovodný program v našem muzeu i Městském muzeu a galerii. Článek o průběhu akce pro vás připravujeme. La 2-an de junio okazis inaŭguro de nia nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje kun la temo „125 jaroj de Esperanto“, kaj bunta aldona programo en nia muzeo kaj en la Urba muzeo kaj galerio. Artikolon pri la aranĝo ni preparas por vi.

Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura