Knihovna
Kalendář

Zahraniční hosté / Eksterlandaj gastoj

Přínášíme zde fotodokumentaci alespoň z několika setkání s zahraničními esperantisty, kteří navštívili Svitavy a naše muzeum v létě 2011 – např. s Bernardem Reiffsteckem z francouzského Štrasburku, s paní Ruth van Puienbroeck ze Švýcarska či se skupinou italských filatelistů z Terstu. Fotaĵoj el vizito de almenaŭ kelkaj esperantaj gastoj el Francio, Svislando kaj Italio.

Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura