Knihovna
Kalendář

Pozvánka na podzimní akce v Muzeu esperanta

Dovolujeme si vás pozvat do Ottendorferova domu na nejbližší cestopisné večery pro veřejnost a na přednášku o hypnóze dr. Maxe Kašparů. Všechny akce probíhají v češtině.

CESTOVATELSKÉ VEČERY ASOCIACE BRONTOSAURUS

188. večer – Ankara o okolí po revoluci

čtvrtek 26. října od 18:30

V červenci 2016 proběhl v Turecku neúspěšný pokus o státní převrat. Co se stalo a proč byl pokus neúspěšný? Jak vypadalo hlavní město a jeho okolí pár měsíců po převratu, kdy v zemi platil ještě výjimečný stav? Přijďte se podívat na vyprávění z podzimního pobytu v Ankaře v roce 2016.

Vypráví Libor Lněnička.

189. večer – Mongolsko

čtvrtek 23.listopadu 2017 od 18:30

190. večer – Slavná značka Žiguli

čtvrtek 14. prosince 2017 od 18:30

Kdo z Vás vlastnil automobil Žiguli? Kde se vyrábí, proč se tak nazývá a co všechno se skrývá pod pojmenováním Žiguli? Povídání a promítání fotografií z pobytu v ruské Samaře v roce 2017.

Vypráví Libor Lněnička.


J. M. Kašparů: Hypnóza – mýtus nebo realita ?

Klub přátel esperanta ve Svitavách Vás zve na přednášku známého psychiatra, pedagoga, lékaře, premonstrátského jáhena, člena Rady České televize a autora více jak 20 knih Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c. Jde o člověka velmi vzdělaného a zkušeného, který je zapsán do Knihy rekordů jako člověk s největším počtem titulů u jména. Je také spolupracovníkem Českého rozhlasu a České televize a aktivním propagátorem esperanta, které považuje za účinný lék proti Alzheimerovi☺. Po přednášce bude následovat beseda, autogramiáda a možnost zakoupení knih z oblasti duchovní literatury tohoto spisovatele.


Zároveň před či po programu máte možnost prohlédnout si současnou celoroční výstavu Člověk proti Babylonu , která bude po 10. prosinci z technických důvodů (dílčí rekonstrukce v Ottendorferově domě) na dobu neurčitou UZAVŘENA.

Kde nás najdete

  • padv-

  • zveřejněno 22. 10. 2017, což bylo před 3 měsíci
  • od té doby článek otevřelo 82 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout