Knihovna
Kalendář

Pozvánka na muzejní akce v říjnu až prosinci 2017

Dovolujeme si vás pozvat na nejbližší cestovatelské večery v našem muzeu a na přednášku o hypnóze dr. Maxe Kašparů.

PRAVIDELNÉ CESTOVATELSKÉ VEČERY ASOCIACE BRONTOSAURUS:

188. večer – Ankara o okolí po revoluci

čtvrtek 26.října 2017 od 18:30

V červenci 2016 proběhl v Turecku neúspěšný pokus o státní převrat. Co se stalo a proč byl pokus neúspěšný? Jak vypadalo hlavní město a jeho okolí pár měsíců po převratu, kdy v zemi platil ještě výjimečný stav? Přijďte se podívat na vyprávění z podzimního pobytu v Ankaře v roce 2016.

Vypráví Libor Lněnička.

189. večer – Mongolsko

čtvrtek 23.listopadu 2017 od 18:30

190. večer – Slavná značka Žiguli

čtvrtek 14.prosince 2017 od 18:30

Kdo z Vás vlastnil automobil Žiguli? Kde se vyrábí, proč se tak nazývá a co všechno se skrývá pod pojmenováním Žiguli? Povídání a promítání fotografií z pobytu v ruské Samaře v roce 2017.

Vypráví Libor Lněnička.

Geocaching – Druhé setkání v Muzeu esperanta

středa 27.prosince od 17:00

  • Povídání při fotografiích z odlovu keší v Rusku a Arménii
  • Pátrání po nejstarší keši na Svitavsku
  • Možnost výměny CWG
  • Posezení u čaje

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

_____________­________________________­__________________

PŘÍPITEK PRO ZAMÍKA

sobota 5. listopadu

Další v sérii celodenních setkání, která byla během roku 2017 pořádána v různých městech ČR recesním klubem E-mental' na počest stého výročí úmrtí iniciátora esperanta dr. Zamenhofa. V jeho rámci je připravována i návštěva našeho muzea, kde je část nové expozice dr. Zamenhofovi věnována. Bližší informace na adrese e-mentalprago (zavináč) seznam.cz


Dr. Max Kašparů – Hypnóza – mýtus nebo realita ?

středa 22.listopadu v 18.00

Přednáška známého psychiatra, pedagoga, lékaře, premonstrátského jáhena, člena Rady České televize a autora více jak 20 knih Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c. Jde o člověka velmi vzdělaného a zkušeného, který je zapsán do Knihy rekordů jako člověk s největším počtem titulů u jména. Je také spolupracovníkem Českého rozhlasu a České televize a aktivním propagátorem esperanta, které prohlašuje za účinný lék proti Alzheimerovi☺. Po přednášce bude beseda, autogramiáda a možnost zakoupení knih z oblasti duchovní literatury tohoto spisovatele.

  • Pořádá Klub přátel esperanta ve Svitavách.

_____________­________________________­____________________

Využijte možnost zároveň si prohlédnout současnou celoroční výstavu ČLOVĚK PROTI BABYLONU, neboť budova bude od 10. prosince z technických důvodů na dobu neurčitou UZAVŘENA!

  • padv-

  • zveřejněno 22. 10. 2017, což bylo před 2 lety
  • od té doby článek otevřelo 79 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout