Knihovna
Kalendář

Hledáme exponáty pro novou výstavu "Esperanto a sběratelství"

Současná výstava „Esperanto a múzy“ bude od 24.9.2014 nahrazena novou tematickou expozicí na téma „Esperanto a sběratelství“. Aby byla pokud možno co nejkvalitnější a nejpestřejší, Muzejní skupina ČES hledá esperantisty-sběratele ke spolupráci.

Hledáme zájemce, kteří by byli ochotni poskytnout bezplatně k dispozici na jeden rok malý výběr ze své sbírky. Dobré zacházení, ochrana proti poškození či zcizení budou zajištěny. Jména (a dle dohody i fotoportréty) vystavovatelů budou viditelně zmíněna.

ČES může uhradit poštovní náklady zapůjčovatelů a na své náklady zaplatit zaslání materiálů po ukončení výstavy.

Hledáme exponáty ve dvou kategoriích:

  1. „Esperantské materiály“ (prioritně filatelie: poštovní známky a obálky, historické pohlednice do r. 1939 kuriozity + třírozměrné předměty (suvenýry a propagační předměty s esperantskými motivy, medaile, kalendáře apod.)
  2. „Co sbírají esperantisté“ – ukázky ze sbírek na různá NEesperantská témata: např. mince a bankovky, umělecké předměty, minerály, panenky, hračky, lidová řemesla apod.

    Zašlete prosím vaši nabídku na adresu

muzeagrupo@esperanto.cz

(se stručným popisem a pokud možno fotografiemi nabízených exponátů). Pouze po konkrétní vzájemné dohodě zašlete prosím vybrané předměty. V jiném případě ČES negarantuje úhradu poštovného ani vystavení. Je možné rovněž osobní předání ve Svitavách.

Oficiální vernisáž se bude konat v sobotu 27.září 2014 (paralelně s konáním regionální filatelistické výstavy) a bude doplněna doprovodným kulturním vzdělávacím i kulturním programem a podvečerní sběratelskou burzou esperantských materiálů. Bližší informace o akci budou včas zveřejněny.

Děkujeme za vaše pochopení, zájem a ochotu a těšíme se na naši spolupráci.

Jménem Muzejní skupiny ČES

Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 5. 5. 2014, což bylo před 4 lety
  • od té doby článek otevřelo 684 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout