Knihovna
Kalendář

Bibliografie článků a fotogalerií na Muzeum.esperanto.cz z let 2008 - 2018

Přehled přináší celkem 125 odkazů na stěžejní články v češtině a na fotogalerie s českými popisky mapující činnost muzea v daném období. Články o výstavách jsou doplněny i odkazy na příslušné fotogalerie. Zároveň je připravován obdobný přehled článků psaných v esperantu, který není obsahově identický.

Důvodem zpracování přehledu je – kromě postupného ukončování činnosti dosavadní redaktorky webu – mimo jiné skutečnost, že kapacita webu se po 11 letech provozu blíží naplnění a většina důležitých článků již není přímo na našem webu viditelná. Soupis nezahrnuje pozvánky na jednotlivé akce probíhající v muzeu či ve Svitavách a stručné zprávy. Doufáme, že přehled s odkazy usnadní a urychlí vyhledávání potřebných informací. V příloze si lze rovněž soubor stáhnout ve formátu PDF.

_____________­________________________­_____________________

SEKUNDÁRNÍ ZDROJE

Odkazy na informační zdroje v češtině – výběr internetových stránek o problematice mezinárodní jazykové komunikace a o esperantu a s ním spojeném hnutí a kultuře aj.

Napsali o nás – přehled odkazů na české internetová média informující o Muzeu esperanta a o esperantských akcích ve Svitavách

Knihovnická a muzejnická literatura – výběr oborových zdrojů v češtině a v esperantu

VÝSTAVY A VERNISÁŽE – články a fotogalerie

Tematické espozice – vybrané výstavní panely v podobě PDF ke stažení (Pestrý jazyk esperanto, Esperanto a komunikační technolofie, František Vladimír Lorenc, Slavní esperantisté na sběratelských materiálech) 2018 – bude postupně doplněno o další

11. Nová tematická výstava – 10 let muzea a 100 let republiky – FOTOGALERIE 2018

10. Nová celoroční výstava Člověk proti Babylonu a program vernisáže – FOTOGALERIE 2017

9. S esperantem kolem světa – nová tematická výstava – FOTOGALERIE výstavy, FOTOGALERIE programu vernisáže 2015

8. Současná tematická výstava – Sběratelství a esperanto – FOTOGALERIE 2014

7. Mezinárodní umělecká výstava Esperanto a múzy – FOTOGALERIE výstavy, FOTOGALERIE vernisáže a Muzejní noci 2013

6. Jaká byla Muzejní noc … (Program vernisáže 6. výstavy 125 let esperanta) – FOTOGALERIE výstavy, FOTOGALERIE vernisáže 2. části výstavy a Muzejní noci 2012

Muzejní noc 2011 (Program vernisáže 5. výstavy)

5. výstava – Duchovní tradice světa a esperanto – FOTOGALERIE 2011

4.výstava – Esperanto a kreslený humor – FOTOGALERIE výstavy a Fotogalerie vernisáže a Muzejní noci

3.výstava – Esperanto a železnice – FOTOGALERIE 2009

2. výstava – 40 let ČES a Esperanto a mládež – FOTOGALERIE 2009

První výstava – FOTOGALERIE 2008

_____________­________________________­_____________________

VÝZNAMNÉ AKCE

Dokumentace k programu oslav 10 let Muzea esperanta ve Svitavách 2018

Muzeum esperanta se dočkalo první desítky 2018

Regionální filatelistická výstava se salónem esperanta 2014

Svitavy hostily 63. kongres Mezinárodní ligy křesťanských esperantistů 2013

Ve Svitavách proběhla mezinárodní konference na téma Sci-fi a roboti 2012 – FOTOGALERIE

Slavnostní zahájení konference OSIEK 2012

Konference ČES ve Svitavách 2009 – FOTOGALERIE

EKOTUR – tentokrát za krásami Českomoravského pomezí 2009 – FOTOGALERIE

Slavnostní otevření – – FOTOGALERIE

Zprávy o Wikimánii (2011) a Výletním předkongresu Světového esperantského svazu (2016) vyšly pouze v esperantu, jsou k dispozici fotogalerie s českými popisky (Předkongres, Wikimánie)

_____________­________________________­_____________________

AKCE KLUBU A MUZEJNÍ NOCI MIMO VERNISÁŽE

Jarní setkání esperantistů nabídne mnoho kulturních zážitků 2016

Jak proběhla Muzejní noc 2015 2015

Jarní esperantské setkání ve Svitavách esperantské setkání ve Svitavách (s vernisáží 1. části výstavy 125 let esperanta) – FOTOGALERIE 2012

_____________­________________________­_____________________

SPOLUPRÁCE, DALŠÍ DĚNÍ V MUZEU A HOSTÉ

(mimo průběžných pozvánek na akce, vč. pořadů Asociace Brontosaurus)

Muzeum esperanta je po rekonstrukci opět otevřeno

Zemřel donátor muzea Alois Jakubec 2018

Co se u nás dělo v letních měsících 2016

Přehled o dění v našem muzeu v 1. polovině roku 2016

Aktuality z dění v našem muzeu na podzim 2015

SVITAVY & ESPERANTO & VIDEO – aut. Matěj Nárožný – 2015

Návštěva z Esperantského muzea ve Vídni 2014

Cesta z jazykového babylonu a bahá'í 2012

Zahraniční hosté v muzeu – FOTOGALERIE 2010

_____________­________________________­_____________________

ESPERANTO – JAZYK, HNUTÍ A KULTURA

Příběh vzniku esperanta

Proč a jak se učit esperanto

Knihovna ČES v Muzeu esperanta ve Svitavách – stálá postupně aktualizovaná stránka s katalogem a s řadou odkazů na jiné fyzické a elektronické knihovny a na tituly digitalizovaných esperantských časopisů

15. prosince si připomínáme Den Zamenhofa a esperantské kultury 2018

26. červenec je Dnem spravedlivé komunikace 2018

15. prosinec – Zamenhofův den 2017

Novinky ve virtuálních sbírkách Muzea esperanta na Ipernity 2016

Vánoční hudba v esperantu 2015

_____________­________________________­_____________________

MUZEUM V MÉDIÍCH

Pozvánka do Muzea esperanta vyšla v Pardubickém rozhlase 2018

Muzeum esperanta na webu Českého rozhlasu 2015

Naše muzeum je na Facebooku! 2014

_____________­________________________­_____________________

PROPAGACE MĚSTA

Muzeum esperanta ve filmu 2015

Svitavy – otevřené město a město v pohybu 2015

_____________­________________________­_____________________

KOMPLEXNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI MUZEA s foto- a videodokumentací

2016

2015

2014

_____________­________________________­____________________

SAMOSTATNÉ FOTOGALERIE BEZ DOPROVODNÝCH ČLÁNKŮ

_____________­________________________­_____________________

VIRTUÁLNÍ TEMATICKÉ KOLEKCE

Sběratelské materiály z Československa z let 1948–1968 2018

Sběratelské materiály z Československa z let 1918–1947 2018

Obálky 2015

Dopisnice 2015

Poštovní známky s tematikou Esperanto 2015

Samolepky z let 1909 až 1989 2015

Slavní esperantisté na sběratelských materiálech 2014

Staré pohlednice do r. 1939 2013

Ludvík Lazar Zamenhof 2012

Dětská literatura v esperantu 2012

Překlady světové literatury v esperantu 2012

_____________­________________________­_____________________

PREZENTACE MIMOMUZEJNÍCH VÝSTAV

Mimomuzejní expozice v Písku, Havířově a Hodoníně 2018

Schindlerova továrna v Krakově 2017

Výstavy na Světovém kongresu v Nitře 2016

Celostátní filatelistická výstava Svitavy 2014

_____________­________________________­_____________________

PROPAGACE MĚSTA SVITAV A PARDUBICKÉHO REGIONU

(+ viz další rubriky o akcích)

Pardubice – kolébka esperanta v českých zemích 2017

Města Pardubického regionu na historických pohlednicích 2016

Svitavsko na historických pohlednicích 2013

Svitavský soubor DOMA na Islandu 2013

Do Svitav nejen za esperantem! 2011

Vzduchoplavec Kráčmera Muzeum esperanta v hraném dokumentu ČT o Svitavsku 2011

_____________­________________________­_____________________

MEZINÁRODNÍ AKCE

103. Světový esperantský kongres v Lisabonu – L. Chaloupková – 2018

Výletní předkongres Světového esperantského svazu ve Svitavách 2016

6. Sjezd Svazu zdravotně postižených esperantistů ve Štířím Dole 2012

Wikimánie – mezinárodní setkání esperantistů-Wikipedistů ve Svitavách 2011

_____________­________________________­______________

SJEZDY A KONFERENCE ČESKÉHO ESPERANTSKÉHO SVAZU

Konference ČES v Kroměříži 2017

Náhradní 15. sjezd ČES v Ústí nad Orlicí 2015

Konference ČES v Nymburku 2013

Konference tří zemíBřeclavi 2012

Konference ČES ve Svitavách 2009

_____________­________________________­____________________

DALŠÍ AKCE

Pocta géniu F. V. Lorencovi – akce v Čáslavi a ve Vrdech – 2018

Aktivity pro děti v našem muzeu 2015

Regionální setkání v Plzni – v souvislosti s putovní výstavou – 2014

Odhalení Hlavy XXII v Lipnici 2013

Semináře v penzionu ESPERO v Českém ráji 2013

Světová premiéra R.U.R. v esperantu v podání svitavského souboru DOMA 2012

4. Marcipánové Vánoce v Muzeu esperanta 2011

2. Marcipánové Vánoce v Muzeu esperanta 2009

Muzejní noc ve Svitavách 2009

Marcipánové Vánoce 2008

_____________­________________________­____________________

OSTATNÍ

Zahraniční hosté ve Svitavách v létě 2011

Hosté v muzeu 2010

_____________­________________________­____________________

Více než 50 dalších tematických multimediálních alb (s podrobnými popisky a odkazy v esperantu) je zdarma k dispozici a pro bezplatně zaregistrované i k estažení na stránkách muzea na sociální síti IPERNITY.

_____________­________________________­____________________

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA WEBU ESPERANTO.CZ (portálu ČES)

Svitavy, sídlo ČES a Muzea esperanta – rozcestník

10 let Muzea esperanta ve Svitavách – aut. Libuše Hýblová – 2018

Muzeum esperanta je po stavebních úpravách opět otevřeno veřejnosti 2018

Novinky na webech Muzea esperanta 2016

Esperantské muzeum v pardubickém rozhlase 2013

Jubilejní oslavy – program víkendové akce k 5. výročí Muzea esperanta a 80. výročí svitavského klubu (uvedeno vzhledem k tomu, že vyšel článek pouze v esperantu) 2013

Muzeum esperanta v televizi 2012

Muzeum esperanta ve Svitavách slaví své třetí narozeniny! 2011

26.-30.10. se ve Svitavách koná Wikimánie – výjimečně uvedena pozvánka na akci s programem (vzhledem k jejímu významu a skutečnosti, že vyšel článek pouze v esperantu) 2011

(Nejen) o Muzeu esperanta v čínském rozhlase 2011

Vzduchoplavec Kráčmera v Muzeu esperanta 2011

Muzeum esperanta na Ipernity 2011

Muzeum esperanta ve Svitavách otevřeno!! 2008

_____________­________________________­____________________

Přehled připravila Pavla Dvořáková, redaktorka webu a autorka článků a fotogalerií z let 2011 –2019 (s výjimkou dvou uvedených článků a jedné fotogalerie)

Autorem článků a fotogalerií z let 2008–2010 je Jiří Tomeček.


  • zveřejněno 15. 2. 2020, což bylo před 3 lety
  • od té doby článek otevřelo 1058 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout